[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1-2, 1997

Prisindeks, nye eneboliger, 3. kvartal 1996:

Stabile priser på nye eneboliger


Etter sterk prisvekst gjennom to år fram til 1. kvartal 1996, har det vært små endringer i prisene på nye eneboliger. I 3.kvartal 1996 lå prisene 4,5 prosent over nivået i 3. kvartal 1995. Fra 1. til 3. kvartal 1996 har sesongjustert indeks økt bare 0,5 prosent.
Prisene på nye eneboliger ligger i 3.kvartal 1996 8,7 prosent over nivået i 1989, da prisstatistikken for nye eneboliger ble startet. Til sammenligning har konsumprisindeksen steget knapt 19 prosent i den samme perioden.

Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks for enebolig av tre har steget vel 18 prosent siden 1989. I tillegg til byggekostnadene, tar prisindeksen også hensyn til endringer i produktivitet og fortjenestemarginer. Prisindeksen for nye eneboliger sank nesten 9 prosent i perioden fra 1989 til 1993.

Om statistikken
Prisindeks for nye eneboliger bygger på opplysninger om eneboliger fullført i kvartalet. Grunnet et begrenset antall nye eneboliger hvert kvartal, beregnes kun en indeks felles for hele landet. Indeksen for 3. kvartal 1996 baserer seg på informasjon om 923 fullførte eneboliger.

Ny statistikk

Prisindeks, nye eneboliger, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Ingvei Seliussen, tlf. 62 88 55 15, e-post: ins@ssb.no eller Arild Thomassen, tlf. 62 88 54 27, e-post: art@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 1-2, 1997