[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1-2, 1997

Omnibus-undersøkelser i Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser er et tilbud til oppdragsgivere som ønsker å gjennomføre mind-re intervjuundersøkelser innenfor rammen av et større, strukturert opplegg. Undersøkelsene gjennomføres fire ganger i året, de har et bruttoutvalg på 2 000 personer (5 000 i september) og innsamlingsmetoden er pc-basert besøksintervju. Total produksjonstid for undersøkelsene er åtte uker fra innlevering av spørsmål til levering av datafiler. Vi har faste priser per spørsmål og rabattordninger ved deltakelse i flere runder eller med mange spørsmål.

Deltakelse i omnibusundersøkelsene gir:

• tilgang til over 30 bakgrunnsvariabler

• konsulentbistand ved utforming av spørsmål

• pc-basert besøksintervju

• mulighet for kobling til register

• levering av datafiler for ønsket analyseprogram
• dokumentasjon av gjennomføring og frafall

• tabeller brutt ned på inntil fem bakgrunnskjennetegn.

Frister for innlevering av spørsmål i 1997:

10. februar, 28. april, 25. august og 27. oktober.

Undersøkelsene i september samkjøres hvert år med Statistisk sentralbyrås temaroterende levekårsundersøkelse, med et bruttoutvalg på 5 000 personer. Hovedtema i 1997 er boforhold, nærmiljø, fritid og vold, og oppdragsgivere i omnibusen vil få tilgang til SSBs spørsmål om disse temaene. Deltakere innenfor disse temaene vil bli prioritert, selv om det er åpent også for andre tema. Mer informasjon:
Statistisk sentralbyrå, Seksjon for intervju-undersøkelse v/Hanne Teigum , Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo, tlf. 21 09 46 67, faks 21 09 49 89, e-post: hte@ssb.no, Web: http://www.ssb.no/ssb/ omni.html

Ukens statistikk nr. 1-2, 1997