[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 1-2, 1997

Økt timefortjeneste i industri og byg ge- og anleggsvirksomhet

I industrien var den gjennomsnittlige timefortjenesten 114,87 kroner i 3. kvartal 1996. Dette tilsvarer en økning fra 3. kvartal 1995 på 4,3 prosent. Ett år tidligere var økningen på 3,3 prosent. Timefortjenesten for menn var 3. kvartal 1996 117,30 kroner og for kvinner 103,27 kroner. Dette utgjør en økning på henholdsvis 4,2 og 5,0 prosent fra 3. kvartal 1995.

I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten for mannlige arbeidere 115,28 kroner og i anleggsvirksomhet 144,74 kroner. I byggevirksomhet økte timefortjenesten med 4,0 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal 1996. Ett år tidligere var økningen 3,8 prosent. Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 4,7 prosent fra 3. kvartal 1995.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ny statistikk

Kvartalsvis timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post: aat@ssb.no eller Coen Hendriks, tlf. 62 88 52 49, e-post: hen@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 1-2, 1997