[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Lavere salg for spesialforretninger


Samlet sett går omsetningen i detaljhandelen betydelig opp her i landet, men mange spesialforretninger har nedgang i salget eller ingen vekst. Spesialforretningene for tobakk og kaffe og te hadde merkbart lavere salg de første fire månedene i år sammenlignet med i fjor. Nedgangen var henholdsvis 9 og 5 prosent. Salget av frukt og grønnsaker i spesialforretninger falt med 4 prosent. Salgsveksten i andre næringsgrupper var opptil 15 prosent i den samme perioden.

Omsetningen av kjøtt og kjøttvarer i spesialforretninger var stabil. Butikkhandelen med brukte klær var 7 prosent lavere de fire første månedene i år sammenlignet med i fjor.

Næringer med sterk vekst
Omsetningen av vin og brennevin steg med 15 prosent. Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr gikk opp med 13 prosent. For jernvarer var økningen 14 prosent.

Svakest økning i nord
Omsetningen innenfor detaljhandel utenom motorkjøretøyer og bensin gikk opp med 5,4 prosent i de første fire månedene av 1996 sammenlignet med samme tidsrom ett år tidligere. Alle de nordligste fylkene lå under gjennomsnittet. I Finnmark var økningen 1,3 prosent, i Nordland 2,5 og i Nord-Trøndelag 1,9 prosent.

Over gjennomsnittet ligger blant annet Akershus, som har en salgsvekst på 9,3 prosent. Andre fylker med sterk økning er Buskerud med 9,1 prosent, Vest-Agder med 8,4 prosent og Møre og Romsdal med 7 prosent.

Totalt ble det omsatt varer i detaljhandelen, unntatt motorkjøretøyer og bensin, for 26,1 milliarder her i landet i 1. termin; det vil si januar og februar måned. Salget i 2. termin var 27,6 milliarder. Størst omsetning har Oslo, om lag 4 milliarder kroner i hver termin. I 1995 solgte detaljhandelen unntatt biler og bensin for 175 milliarder kroner. I denne hovednæringsgruppen inngår også reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk, for eksempel klær og sko.

Sterk vekst i salg av motor og bensin
Bilforhandlere, bilverksteder og bensinstasjoner i hele landet har en kraftig omsetningsvekst. I de første fire månedene i år ble det omsatt for vel 17 prosent mer enn i fjor. Over gjennomsnittet ligger omsetningen i Oslo med 22 prosent og Buskerud med 21 prosent.

Statistikken omfatter vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og detaljhandel med drivstoff. Totalt var økningen 18 prosent i 1. termin og 17 prosent i 2. termin. I 1. termin hadde Oslo en vekst på hele 26 prosent. I begge terminer ligger Troms og Finnmark betydelig lavere enn gjennomsnittet, henholdsvis 11 og 12 prosent i de fire første månedene. Det er spesielt i 2. termin at salgsveksten var
lavere enn i andre fylker. Også i Oppland er økningen under gjennomsnittet, 12 prosent.

128 milliarder innen engroshandel hittil i år
Omsetningen innen engroshandelen eksklusive motorkjøretøyer var på over 128 milliarder kroner i de fire første månedene i år. Dette er 12 prosent større omsetning enn tilsvarende periode året før.

Rogaland skiller seg klart ut med en omsetningsøkning på 34 prosent i de fire første månedene i 1996. Engrosbedriftene i Telemark derimot har hatt en nedgang i omsetningen på 12 prosent i perioden. Dette skyldes at noen store foretak i fylket er opphørt.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Ny statistikk

Terminvis omsetningsstatistikk,
2. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter,
tlf. 62 88 51 74 , e-post:snl@ssb.no eller Peder Næs, tlf. 62 88 54 02, e-post:pns@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996