[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Ny kalender gir bedre oversikt


Nå blir det lettere å få oversikt over når ny statistikk blir frigitt. Statistisk sentralbyrå har laget en statistikk-kalender som viser hvor og når all ny statistikk er tilgjengelig. Første utgave er vedlagt dette nummeret av Ukens statistikk. Kalenderen blir lagt ut på Internett 19. desember.

Statistikk-kalenderen viser hvilken dato ny statistikk frigis. I tillegg viser den om frigivelsen vil skje i Ukens statistikk, som pressemeldig og/eller på Internett. Ny utgave av kalenderen kommer den siste uken hver måned. Kalenderen denne uken inneholder all statistikk som er tilgjengelig de fire første månedene i 1997. Du finner den på gult papir på midtsiden.

Større kalender på Internett
Kalenderen er i dag tilgjengelig på Internett. Internett-versjonen inneholder navn på ansatte i Statistisk sentralbyrå som kan kontaktes for mer informasjon om hver enkelt statistikk. I løpet av januar vil en engelsk versjon av kalenderen bli lagt ut på nettet, samt en kalender hvor statistikken er ordnet etter emne.

Kalenderen gir ikke oversikt over når nye publikasjoner kommer. En publikasjonskalender vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt.

Internett adresse: http://www.ssb.no/nyheter

Mer informasjon:
Atle Jansson, tlf. 21 09 44 57, e-post: atj@ssb.no

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996