[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Flere passasjerer og lavere tilskuddI alt 286 millioner passasjerer reiste med buss i fjor. Det er 2 prosent flere enn året før. Trafikkinntektene i rutebilselskapene gikk ned med 1,7 prosent, til 3 913 millioner kroner. Samtidig ble tilskuddet redusert med drøyt 3 prosent til 1 462 millioner kroner.

Næringens totale inntekter inklusive tilskudd var på 6 096 millioner kroner. De totale kostnadene utgjorde
5 914 millioner. Det gir et resultat etter tilskudd på 182 millioner kroner. Den største utgiftsposten var lønn og sosiale kostnader som utgjorde 2 760 millioner kroner i 1995. Det er hele
48 prosent av de samlede driftskostnader. Andelen har vært relativt kons-tant de senere årene.

Reduserte tilskudd
Mens det samlede tilskuddet til næringen utgjorde 1 507 millioner kroner i 1994, var tilskuddet redusert til
1 462 millioner i fjor. Det tilsvarer en andel på om lag 24,5 prosent av de samlede kostnader i både 1994 og 1995. I 1991 utgjorde tilskuddet
1 788 millioner kroner eller en andel på nesten 31 prosent av de samlede kostnader.

Nær uendret bemanning
I alt 14 616 personer var sysselsatt i rutebilnæringen i fjor. Det er en økning på 107 personer fra året før og nesten 1 200 sammenliknet med 1991. Økningen har kommet blant sjåførene. For alle de øvrige personalkategoriene, unntatt administrasjon, har det vært en nedgang. Andelen sjåfører utgjorde knapt 78 prosent, verksted 11 prosent, ekspedisjon/terminal 2 prosent og administrasjon 9 prosent.

Statistikken omfatter alle selskaper med konsesjon for passasjertransport i rute.

Ny statistikk

Rutebilstatistikk, 1995.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Samferdselsstatistikk. Mer informasjon: Karin Berg, tlf.
62 88 54 16, e-post: kab@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller


Ukens statistikk nr. 51-52, 1996