[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Statistical Yearbook of Norway 1996

Statistisk årbok 1996 er nå utgitt på engelsk. Utgaven inneholder de samme 546 tabellene og 57 figurene som den norske, men i engelsk språkdrakt. I tillegg finner du en rekke temakart og oversikt over geografiske forhold i Norge.

Statistical Yearbook of Norway 1996 koster 120 kroner og kan bestilles hos alle bokhandlere, eller fra:

Salg- og abonnementservice

Postboks 8131 Dep, N-0033 Oslo

Telefon: 21 09 44 80

Telefaks: 21 09 49 76

E-post: salg-abonnement@ssb.no

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996