[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Statistisk årbok 1996 på Internett

Årets utgave av Statistisk årbok er nå lagt ut på Statistisk sentralbyrås hjemmeside på Internett. Her finner du 546 tabeller og 57 figurer. Alle tabellene og figurene finnes både på norsk og engelsk. I tillegg kan du laste ned tabellene i regnearkformat Excel for videre bearbeiding på din egen PC. Også her leveres tabellene på to språk.

Statistisk årbok på Internett finner du på adressen;
http://www.ssb.no.

For dem som ikke har Internett-tilkobling vil det etter hvert bli mulig å få levert årbokstabellene på diskett eller CD-rom.

Mer informasjon: Per Olav Løvbak, tlf. 62 88 51 28, e-post: plo@ssb.no.

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996