[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

Lavere omsetning i industrien


Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 113 milliarder kroner i 3. termin i år. Det er en økning på 15,4 prosent i forhold til samme periode i fjor. I samme tidsrom ble omsetningen innen industrien redusert med 1,1 prosent, mens omsetningen innen olje- og gassutvinning økte med 62,1 prosent.

Industrien omsatte for vel 65 milliarder kroner i 3. termin og det er en nedgang på 1,1 prosent fra samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere omsetning innen oljeplattform- og transportmiddelindustrien, som i 3. termin hadde en omsetning på henholdsvis 3,2 og 4 milliarder kroner. Etter første halvår i år var omsetningen innen oljeplattformindustrien 11,9 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig rapportering av store ordrer på omsetningsoppgavene i samme periode i fjor. Transportmiddelindustrien økte imidlertid omsetningen i samme periode med 9,6 prosent.

Også treindustrien bidrog til lavere omsetning i industrien. Tre og trelast omsatte for 2,7 milliarder kroner i 3. termin i år, mens treforedlingsindustrien omsatte for 3,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på henholdsvis 3,4 og 4,5 prosent. Lavere priser og etterspørsel enn i fjor betyr mye for nedgangen.

I perioden mai til juni i år ble det omsatt energivarer for om lag 50 milliarder kroner. Det er en økning på 46,0 prosent. Høyere råoljepriser og produksjon bidrar til økningen innen olje- og gassutvinning. Omsetningen innen kraftforsyningen økte på grunn av høyere priser.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av et etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de seks siste terminene bli beregnet på nytt. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for detaljhandelen på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 3. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no eller Toril Staveli Marthinsen, tlf. 21 09 47 45, e-post: tst@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996