[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 51-52, 1996

12 prosent omsetningsvekst innen
bygge- og anleggsvirksomheten


Omsetningen innenfor privat bygge- og anleggsvirksomhet økte med 2,7 milliarder kroner i de fire første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

I 1995 omsatte privat bygge- og anleggsvirksomhet for 89 milliarder kroner viser Statistisk sentralbyrås nye terminvise omsetningsstatistikk.

Størst vekst i Hedmark og Oslo
Omsetningsveksten i de fire første månedene i år er størst i Hedmark og Oslo med henholdsvis 27 og 24 prosent. Bygge- og anleggsbedriftene i Møre og Romsdal økte omsetningen med 18 prosent i den samme perioden. Veksten er også stor i Vestfold, Telemark og Aust-Agder, om lag
17 prosent. Bedriftene i Rogaland omsatte derimot for 5 prosent mindre i de fire første månedene i 1996 enn i tilsvarende periode året før.

Av de ulike næringshovedgruppene økte omsetningen innenfor utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell mest i de fire første månedene i år, 21 prosent. Virksomhet innenfor ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner gikk opp med 19 prosent i samme periode. Omsetningen innenfor næringen bygginstallasjon steg med 17 prosent, mens oppføring av bygninger og konstruksjoner økte med 8 prosent.

Om statistikken
I tillegg til produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er denne statistikken den andre nye korttidsstatistikken for denne næringen som er satt i drift i 1996. Den terminvise omsetningsstatistikken gir også regionale tall. Det er viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen.

Ny statistikk

Terminvis omsetningsstatistikk, 2. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post : snl@ssb.no eller Peder Næs, tlf. 62 88 54 02, e-post: pns@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 51-52, 1996