[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Prisøkning på 2 prosent i engroshandelen


Prisindeksen for engroshandel gikk opp med 1,8 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal 1996. Fra 2. til 3. kvartal i år var det en prisnedgang på 0,4 prosent.

Prisene for engroshandel med innsatsvarer unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap steg 3,1 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. For drivstoff og brensel steg prisindeksen med 8,4 prosent. Prisøkningen for tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr var på 3,2 prosent.

For engroshandel med nærings- og nytelsesmidler økte prisindeksen med 2,1 prosent i samme periode. For engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr steg prisindeksen 2,0 prosent.

Prisindeksen for engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk steg 1,4 prosent. Delindeksene for klær og skotøy og tekstiler og utstyrsvarer gikk opp med henholdsvis 4,8 og 2,4 prosent. Prisene på engroshandel med møbler og innredningsartikler steg 2,1 prosent. Det var ingen endring i indeksen for elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter.

Prisene for engroshandel med maskiner og utstyr og engroshandel ikke nevnt annet sted økte med henholdsvis 0,2 og 2,7 prosent fra 3. kvartal 1995 til 3. kvartal i år.

Prisnedgang
Prisindeksen for engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr og nærings- og nytelsesmidler gikk ned med henholdsvis 2,1 og 1,0 prosent fra 2. til 3. kvartal i år. Prisene på ma-skiner og utstyr gikk ned med 0,8 prosent i samme periode. Engroshandel med innsatsvarer unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap har en prisnedgang på 0,2 prosent. I næringsgruppene engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk og engroshandel ikke nevnt annet sted var det en prisøkning på henholdsvis 0,1 og 0,9 prosent.

Om statistikken
Prisindeks for engroshandel er en prisindikator for omsetningen i næringsområdet engroshandel (NACE-gruppe 51). Utvalget omfatter ca. 1 150 bedrifter som står for rundt 40 prosent av omsetningen i næringen. Prisindeks for engroshandel bygger på om lag 8 500 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

Ny statistikk

Kvartalsvis prisstatistikk for engroshandel, 3. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no eller Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post: wil@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996