[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Innenlandsk rutefart 1995:

Fortsatt reduksjon i tilskuddene


De offentlige tilskuddene til innenlandsk rutefart ble redusert med 54 millioner kroner i fjor. Tilskuddene var på 1 342 millioner kroner, mot 1 396 millioner året før. Samtidig ble antall skip redusert med 18 fra 1994 til 1995.

Både totale inntekter og utgifter er redusert fra 1994 til 1995. Inntektene gikk mest ned. Reduksjonen var på 158 millioner kroner, som tilsvarer 4,3 prosent. Kostnadene ble redusert med 50 millioner eller 1,4 prosent.

Størst reduksjon for bilferjene
Bilferjerutene fikk redusert inntektene med 96 millioner kroner. Inntektene var i fjor 1 940 millioner, mot 2 036 millioner året før. Det er en reduksjon på 4,7 prosent. Tilskuddene til bilferjerutene ble redusert med 36 millioner kroner, som tilsvarer 4,7 prosent. De totale kostnadene for bilferjerutene gikk ned med 33 millioner til 1 926 millioner kroner i 1995. Halvparten av kostnadsreduksjonen kan henføres til nedgangen i renter av gjeld. Skipskostnadene, som står for over 70 prosent av kostnadene i alt, var omtrent uendret. Også passasjertallet med bilferjerutene ble redusert, fra 38 millioner i 1994 til 36 millioner i 1995. Det tilsvarer 7 prosent færre passasjerer.

Hurtigruta og lokalrutene fikk redusert sine inntekter med 63 millioner til 1 574 millioner kroner. Offentlig tilskudd til disse rutene ble redusert med 18 millioner kroner. Hurtigruta og lokalrutene reduserte sine samlede kostnader med 17 millioner til 1 589 millioner kroner. Om lag 38 prosent av både bilferjerutenes og Hurtigrutas og lokalrutenes kostnader ble dekket av offentlig tilskudd. Passasjertallet for Hurtigruta og lokalrutene ble samlet redusert med 292 000 eller 3,7 prosent.

Figur 9: Innenlandsk rutefart. Inntekter uten tilskudd, offentlige tilskudd og kostnader. Millioner kroner


Ny statistikk

Innenlandsk rutefart, 1995.
Statistikken utgis hvert år i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Liv Torunn Petersen, tlf. 62 88 54 17, e-post: ltp@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1996