[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 50, 1996

Byggekostnadsindekser for boliger, november 1996:

Stabile byggekostnader


De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk steg med 0,1 prosent fra oktober til november i år.

De totale materialkostnadene gikk i samme periode opp 0,2 prosent for alle tre boligtypene.

Fra november i fjor til november i år steg de totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med henholdsvis 1,1, 1,3 og 1,6 prosent. Totale materialkostnader økte med 0,6 prosent for enebolig, 0,7 prosent for rekkehus og 1,4 prosent for boligblokk i samme periode.

Av delindeksene har materialindeksen for stein-, jord- og sementarbeid størst økning med 0,3 prosent for alle tre boligtypene fra oktober til november i år. Fra november i fjor til november i år steg materialindeksen for stein-, jord- og sementarbeid med henholdsvis 2,8, 1,5 og 2,3 prosent for enebolig, rekkehus og boligblokk.

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av boliger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller «input»-prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet eller endringer i byggmesterens, entreprenørens eller installatørens fortjenestemargin. Grunnlaget for beregningen er et utvalg på 180 representantvarer. I tillegg hentes en del priser fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå produserer.

Oppgaver til beregning av indeksene innhentes fra et utvalg på 320 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 3 600 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på 99.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, boliger, november 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post:wil@ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post:snl@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 50, 1996