[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Små endringer i byggekostnadene


De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk steg med henholdsvis 0,9, 1,2 og 1,5 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

Totale materialkostnader gikk i samme periode opp med 0,3 prosent for enebolig, 0,4 prosent for rekkehus og 1,2 prosent for boligblokk.

Av delindeksene har elektrikerarbeid størst vekst siste tolv måneder. Totalindeksen for elektrikerarbeid for boligblokk steg med 2,8 prosent, mens enebolig og rekkehus gikk opp med 2,7 prosent. Materialindeksen for elektrikerarbeid gikk opp med 2,3 prosent for alle tre boligtypene i samme periode.

Fra september til oktober i år steg de totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med 0,1 prosent. Totale materialkostnader økte med 0,1 prosent for enebolig og rekkehus, mens boligblokk steg med 0,2 prosent i samme periode.

Om statistikken
Byggekostnadsindeksene måler prisutviklingen til innsatsfaktorene ved bygging av boliger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller «input»-prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet eller endringer i byggmesterens, entreprenørens eller installatørens fortjenestemargin. Grunnlaget for beregningen er et utvalg på 180 representantvarer. I tillegg hentes en del priser fra andre prisstatistikker som Statistisk sentralbyrå produserer.

Oppgaver til beregning av indeksene innhentes fra et utvalg på 320 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 3 600 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt 99.

Ny statistikk

Byggekostnadsindeks, boliger, oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og månedsheftet Bygginfo. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf. 62 88 54 61, e-post: wil@ssb.no eller Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74, e-post: snl@ssb.no.

Tabell

Ukens statistikk nr. 46, 1996