[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 46, 1996

Fortsatt økning i elprisene


Konsumprisene steg med 0,4 prosent fra september til oktober. Økte priser på energiproduktene elektrisitet, bensin, parafin, fyringsolje og fjernvarme bidrog mest. Fra oktober i fjor til oktober i år steg prisene med 1,7 prosent. Det er en økning fra september da prisveksten var 1,3 prosent. Totalindeksen for oktober var 265,9.

Fra september til oktober steg prisene på elektrisk kraft til husholdninger med 3,4 prosent. Siden oktober i fjor har elektrisitetsprisene til husholdninger økt med nærmere 14 prosent. Knapt 30 prosent av energiverkene hadde økning i elektrisitetsprisene gjeldende fra 1. oktober i år. Siden
januar har vel halvparten av energiverkene økt prisene. Disse er lokalisert over hele landet. Noen få elektrisitetsverk har satt ned prisene. Andre oppvarmingsutgifter til bolig - parafin, fyringsolje og fjernvarme - økte med nesten 8 prosent fra september til oktober. Dette siste kan synes å være en kombinasjon av sesongvis prisjustering og høyere råoljepriser.

Bensinprisen økte i gjennomsnitt med 3,2 prosent fra september til oktober. Hovedårsaken er normalisering av prisene etter den kraftige priskonkurransen som har funnet sted på Østlandet i høst. Siden oktober i fjor har bensinprisene økt med 1,4 prosent.

Prisene på klær økte med 1,5 prosent fra september til oktober. Dette skyldes en svak prisøkning for en rekke klesplagg i tillegg til at noen typiske sesongvarer økte noe kraftigere i pris.

Importerte varer
Importerte konsumvarer har hatt et prisfall på 2,1 prosent i detaljleddet fra oktober i fjor til oktober i år. Hovedårsaken er billigere biler etter avgiftsomleggingen ved årsskiftet. Prisfall på både brune- og hvitevarer, samt eksotiske frukter og kaffe bidrog også til prisnedgangen. Norskproduserte konsumvarer utenom jordbruks- og fiskevarer økte med 3,6 prosent i samme periode.

Internasjonale tall
Foreløpige tall for EU-området viser en stigning i konsumprisene på 2,3 prosent fra september i fjor til september i år. Tolvmånedersveksten er dermed uendret fra august. I både juni og juli var veksten 2,5 prosent. De fleste land innenfor EU-området har hatt stabilt nivå eller svak nedgang i tolvmånedersveksten siden i sommer.

Om statistikken
Konsumprisindeksens prismateriale er faktiske utsalgspriser per den 15. i måneden. For perioden august 1996 - juli 1997 bygger vektgrunnlaget på forbruksundersøkelsene for 1993, 1994 og 1995.

Grunnlaget for beregning av konsumprisindeksen er et utvalg på omtrent 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser - representantvarer. Oppgaver til beregning av indeksen innhentes fra et utvalg på ca. 2 000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 50 000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt på rundt 95 hver måned.

Ny statistikk

Konsumprisindeksen, pr. 15. oktober 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Berit Koht, tlf. 21 09 44 58, e-post: bkt@ssb.no, Lasse Sandberg, tlf. 21 09 47 16, e-post: san@ssb.no eller Geir Ormseth, tlf. 21 09 47 22, e-post: geo@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 46, 1996