[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Høy energivareomsetning


Bedriftene innen olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for 99 849 millioner kroner 1. termin i år. Det er en økning på 16,2 prosent fra samme termin i fjor. Omsetningen av energivarer økte med 27,0 prosent fra året før. Olje- og gassutvinning bidrar sterkest til denne veksten.

Innen olje- og gassutvinning ble det omsatt for 28 951 millioner kroner i 1. termin 1996. Det er 2,3 prosent lavere enn i forrige termin. Imidlertid har 1. termin vanligvis lav omsetning, og veksten ble derfor hele 36,8 prosent fra samme termin i fjor. Kraftforsyning omsatte for 12 973 millioner kroner i 1. termin 1996, en økning på 15,3 prosent fra året før.

Noe av årsaken til den høye omsetningen, var at lave temperaturer i Europa og Nord-Amerika gav økt forbruk av både olje og elektrisitet. Samtidig med økt produksjon ble det notert høye priser. Brent Blend ble på det høyeste omsatt for i overkant av 19 dollar pr. fat i løpet av 1. termin, og det er den høyeste prisen på mange år. Spotprisene på elektrisk kraft omsatt over Statnett Markeds børs, lå på det høyeste om lag 80 prosent over fjorårets nivå. Redusert fyllingsgrad i vannmagasinene bidrog også til prisøkningen på elektrisk kraft. Omsetningen innen oljeraffinering, var på 2 610 millioner kroner, en nedgang på 1,2 prosent. Selv om råoljeprisene var høye, holdt bensinprisene fra produsent seg lave i 1. termin.

Industrien omsatte for 57 344 millioner kroner. Det er en økning på 8,3 prosent fra 1. termin 1995 og en høyere vekst enn i de to foregående terminene. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien hadde sammen med oljeplattformindustrien størst økning målt i kroner. Bedriftene innen nærings- og nytelsesmidler økte omsetningen med 2 031 millioner kroner, eller 16,4 prosent. Fisk og fiskevareindustrien økte omsetningen med 24,3 prosent til 3 127 millioner kroner. Sammen med drikkevareindustrien bidrog den sterkt til økningen. Det var imidlertid oppgang i alle bransjene.

Oljeplattformindustrien omsatte for 3437 millioner kroner, en økning på 30,1 prosent fra 1. termin 1995. Veksten skyldes at fjorårets tall for 1. termin var spesielt lavt, og at et større prosjekt ble rapportert i 1. termin 1996.

Innsatsvareindustrien
Innsatsvareindustrien omsatte for 24736 millioner kroner i 1. termin 1996, en økning på 6,5 prosent fra 1. termin 1995. Her er det særlig papirmasse-, plast- og metallvareindustriene som trekker i positiv retning.

Kjemisk industri omsatte for 4 599 millioner kroner, en reduksjon på 0,5 prosent. Bransjen har hatt prisnedgang fra midten av 1995 og lave marginer. Trelast- og trevareindustrien omsatte for 2 063 millioner kroner i 1. termin 1996, en reduksjon på 5,1 prosent fra 1. termin i fjor. Lavere etterspørsel på grunn av lav boligbygging i Europa har medført prisfall på bransjens produkter og generell nedgang i produksjonen.

Ny statistikk

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. termin 1996.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens Statistikk. Mer informasjon: Espen Sørensen, tlf. 21 09 49 11, e-post: esn@ssb.no eller Jan Åge Berg, tlf. 21 09 47 45, e-post: jbg@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33. 1996