[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Matvarer steg mest siste måned


Prisindeksen for førstegangsomsetning av varer innenlands steg med 0,1 prosent fra juni til juli. Høyere priser på matvarer og brenselsstoffer bidrog til utviklingen. Fra juli i fjor til juli i år (tolvmånedersveksten) steg indeksen med 1,3 prosent.

Gruppen matvarer steg med 1,3 prosent fra juni til juli. Det var økte priser på blant annet kjøtt- og pølsevarer, meieriprodukter, frukt og dyrefôr som trakk indeksen opp, mens fallende pris på kaffe og enkelte grønnsaker trakk i motsatt retning. I det samme tidsrommet steg brenselsstoffer, brenselsolje og elektrisk kraft med 0,6 prosent som følge av høyere priser på råolje og raffinerte produkter. Fra juli i fjor til juli i år steg indeksen med 5,2 prosent for den samme gruppen. De andre gruppene viste bare mindre endringer fra forrige måned.

Ny statistikk

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, pr. 15. juli 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Torill Amundsen, tlf. 21 09 47 42, e-post: tva@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 33. 1996