[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 33. 1996

Timefortjeneste i bygg og anlegg

I privat byggevirksomhet var den gjennomsnittlige timefortjenesten i 1.kvartal 1996 kroner 112,23 og i anleggsvirksomhet kroner 140,02.

Fra 1. kvartal 1995 til samme kvartal i 1996 steg den gjennomsnittlige timefortjenesten med 4,3 prosent i byggevirksomhet. Ett år tidligere var økningen 2,8 prosent.

Timefortjenesten i anleggsvirksomhet økte med 1,1 prosent fra 1. kvartal 1995.

Statistikken bygger på oppgaver fra medlemsbedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon.

Ny statistikk

Timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet, 1. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og Statistisk månedshefte. Mer informasjon: Aud Tønder, tlf. 62 88 51 81, e-post:aat@ssb.no eller Coen Hendriks, tlf. 62 88 52 49, e-post: hen@ssb.no.

Tabell


Ukens statistikk nr. 33. 1996