[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Bra salg av klær og sko


Omsetningen av klær og sko har vist en klar vekst våren 1996 i forhold til 1995. Handelen med sko og klær økte med henholdsvis 14 og 12 prosent i april i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser Statistisk sentralbyrås volumindeks for detaljhandel.

Volumindeksen for detaljhandelen eksklusiv motorkjøretøyer og bensin var 3 prosent høyere i april i år enn i april 1995. Verdiindeksen for detaljhandel i alt, eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, økte med 3 prosent fra april 1995 til april i år. Prisstigningen for detaljhandelen var på 0,3 prosent i samme periode.

Volumindeksen for butikkhandel med andre nye varer økte med 7 prosent i april i forhold til samme måned i fjor. Gruppen omfatter blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jernvarer, fargevarer og byggevarer. Detaljhandel utenom butikk steg med 9 prosent fra april 1995 til april i år. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med hele 8 prosent i samme periode.

Hvis vi sammenligner siste 12-månedersperiode med samme periode ett år tidligere, økte volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin med 4 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg og butikkhandel med andre nye varer steg 5 prosent. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk gikk ned med henholdsvis 4 og 7 prosent.

Nedgang i sesongjustert volumindeks
Sesongjustert var volumindeksen for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin på 101,3 i april. Det er en nedgang på i underkant av 1 prosent fra mars. Hovednæringsgruppene butikkhandel med andre nye varer, butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og butikkhandel ellers gikk ned med 2 prosent.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgruppene. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Ny statistikk

Detaljomsetningsindeksen, april 1996.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig Nygårdseter, tlf. 62 88 51 74 , e-post: snl@ssb.no eller Rune Sønsterudbråten, tlf. 62 88 54 37, e-post: rso@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996