[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 24, 1996

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 1. kvartal 1996:

Oppgang for Hurtigruta


50 951 personer reiste med Hurtigruta i 1. kvartal 1996. Det er en oppgang på 6,6 prosent fra samme periode i 1995. Det er fortsatt flere passasjerer som reiser nordover enn sørover, men økningen i antall reisende er størst på sørgående ruter.

Antall passasjerer som reiste nordover økte med 5,9 prosent fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 1996. Økningen i antall passasjerer som reiste sørover var på 7,4 prosent i samme periode. Totalt ble fem avganger innstilt i perioden, mens ni avganger ble innstilt i 1. kvartal 1995. Det gjør at den reelle økningen per tur blir noe høyere.

Flest ombord i Bodø
På nordgående turer var det flest ombordstigninger i Bodø, etterfulgt av mellomstedene mellom Bodø og Tromsø, samt Bergen. Det var flest ilandstigninger på mellomstedene mellom Bodø og Tromsø. Deretter følger ilandstigninger øst for Honningsvåg og på mellomstedene mellom Bergen og Trondheim.

På sørgående turer gikk det flest passasjerer om bord på mellomstedene mellom Tromsø og Bodø, og nest flest mellom Kirkenes og Honningsvåg. Det var også flest ilandstigninger mellom Tromsø og Bodø, etterfulgt av Bergen.

[Figur 5]

Figur 5: Passasjertransport. 1990-1996. 1 000


Ny statistikk

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 1. kv. 1996.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Torunn Petersen, tlf.
62 88 54 17 , e-post: ltp@ssb.no eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07, e-post: jam@ssb.no.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 24, 1996