[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Svak økning i driftsresultatet for skip i utenriksfart


Driftsresultatet for skip i norsk utenriksfart var på 10,4 milliarder kroner i 1994. Dette er en økning på 36 millioner kroner eller 0,3 prosent fra 1993.

Heller ikke 1994 kom opp mot toppåret 1991 som hadde et driftsresultat på 13,7 milliarder. Resultatet for 1994 er også lavere enn for femårsperioden 1989 til 1993 som var på 11,6 milliarder kroner. Skipene i norsk utenriksfart hadde totalt 50,4 milliarder kroner i driftsinntekter i 1994. Det er en vekst på 189 millioner kroner fra 1993. Driftskostnadene økte med 154 millioner kroner til 40 milliarder kroner.

Norskregistrerte
De norskregistrerte skipene i utenriksfart, dvs. skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), hadde en økning i driftsresultatet fra 1993 til 1994 med 416 millioner kroner til 8,1 milliarder kroner. Det er en vekst på 5,4 prosent fra 1993. Den norskregistrerte flåtens totale driftsinntekter var 35,6 milliarder kroner, mens driftskostnadene var på 27,5 milliarder kroner.

Utenlandskregistrerte
De utenlandskregistrerte skipenes driftsresultat var i 1994 på 2,3 milliarder kroner, mens det i 1993 var på 2,7 milliarder. Dette er en reduksjon på 13,9 prosent. Den utenlandskregistrerte flåtens totale driftsinntekter var på 14,8 milliarder, mens driftskostnadene var på 12,5 milliarder kroner i 1994.

Tankskipene økte mest
Også i 1994 var tankskipene den skipstypen som viste størst økning i driftsresultatet. Sett under ett var veksten for norskregistrerte og utenlandskregistrerte tankskip på 635 millioner kroner. Den største økningen i driftsresultat hadde de utenlandskregistrerte tankskipene, med nesten en fordobling fra 334 millioner kroner i 1993 til 655 millioner i 1994.

De utenlandskregistrerte tørrlastskipene hadde derimot en reduksjon på 29 prosent fra 2,4 milliarder kroner i 1993 til 1,7 milliarder i 1994. Norskregistrerte tørrlastskip hadde en vekst på 60 millioner kroner fra 1993 til 1994.

Datagrunnlaget
Undersøkelsen omfatter skip på 250 bruttotonn og over, både norskregistrerte og utenlandskregistrerte. I statistikken er de skipene som var i norske skipsregistre (NOR og NIS) minst seks måneder, gruppert som norskregistrerte. Skip som er overført mellom NOR og NIS, er hvert år tatt med der de har vært lengst.

[Figur 6]

Figur 6: Skip i norsk utenriksfart. Driftsresultat etter registertilhørighet. 1985-1994. Millioner kroner


Ny statistikk

Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart, 1994.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Anne-Marie Stomperud, tlf.
62 88 54 13 eller Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07. Mer informasjon om samferdsel generelt: Jan Monsrud, tlf. 62 88 54 07.

Tabelle

Ukens statistikk nr. 6, 1996