[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Færre søker asyl i EU


I 1992 var det 674 000 som søkte asyl i EU. I 1994 var tallet redusert til 305 000. Den samme trenden gjelder også for Norge og Sveits, melder EUs statistiske kontor (Eurostat).

Det ble registrert over 3, 4 millioner asylsøkere i de 15 EU-landene mellom 1985 og 1994. Om lag 250 000 søkte om å komme til Norge og Sveits og rundt 1 million til Australia, Canada og USA.

Det er fortsatt mennesker fra det tidligere Jugoslavia som er dominerende blant asylsøkerne (24 prosent i 1994). Men i 1994 ble også tyrkiske asylsøkere en stor gruppe. Deretter følger Romania og Iran.

Tallene fra Eurostat viser at også i de seks til ni første månedene i 1995 er antallet søknader synkende. Det gjelder i hele det vestlige Europa, bortsett fra Storbritannia, som kan få en økning i 1995. Canada og USA kan også få sin første nedgang i antall søknader i 1995.

Flest i Tyskland
Tyskland er det EU-landet som mottar flest asylsøknader. I 1994 mottok de 42 prosent (127 000) av alle asylsøknadene i EU. Nederland mottok 18 prosent (53 000) av alle asylsøknadene i 1994. Sverige tok i mot 84 000 søknader i 1992, mens tallet falt til 19 000 i 1994. USA hadde til sammenligning 153 000 søknader i 1994. Det er flere enn Tyskland.

Strengere
Bakgrunnen for at EU har fått færre søknader de siste årene er, ifølge Eurostat, blant annet strengere lovgivning i asylpolitikken i europeiske land. Det konkluderes med at endringene i administrasjon og lovgivning har hatt en effekt som forventet.

Ukens statistikk nr. 6, 1996