[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Sterkt økende produksjon i oppdrettsnæringen


Foreløpige tall viser at salget og uttaket av laks i første halvår 1995 var 48 prosent høyere enn i samme periode året før. Likevel var beholdningen i anleggene (regnet i tonn) 39 prosent høyere pr. 30. juni 1995 enn samme dato i 1994. Tallene viser økt produksjon av både laks og regnbueørret.

I løpet av første halvår 1995 ble det tatt ut og solgt 115 000 tonn laks og 6 100 tonn regnbueørret. I forhold til første halvår 1994 økte uttaket av laks med 48 prosent og uttaket av regnbueørret med 27 prosent.

Pr. 30. juni 1995 ble det drevet ferdigproduksjon av laks og/eller regnbueørret i tilknytning til 689 konsesjoner. Av disse var 133 i Hordaland og 120 i Nordland. På samme tidspunkt ble det klekket rogn og/eller drevet settefiskproduksjon i tilknytning til 249 konsesjoner. Noen konsesjonsinnehavere har både ferdigproduksjon og settefiskproduksjon.

Mer fisk i anleggene
Beholdningen i matfiskanleggene var i alt 163 000 tonn laks og 11 000 tonn regnbueørret pr. 30. juni 1995. I forhold til ett år tidligere hadde beholdningen av laks i anleggene (regnet i tonn) økt med 39 prosent, mens beholdningen av regnbueørret hadde økt med 67 prosent. Beholdningen av yngel /settefisk pr. 30. juni 1995 var 124 mill. stk. laks og 18,4 mill. stk. regnbueørret. Dette utgjør en økning på 6 prosent for laks og 147 prosent for regnbueørret.

Ny statistikk

Fiskeoppdrett, 1995. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Kristin Bagaas, tlf. 62 88 52 30/Åse Mobråten, tlf. 62 88 52 31.

Tabell

Ukens statistikk nr. 6, 1996