[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Sverige: Flere biler - færre trafikkulykker


Antall personer som kom til skade eller døde i vegtrafikkulykker i Sverige i 1995 er redusert i forhold til 1994. 21 412 personer ble enten skadet eller omkom i 1995-trafikken, melder Statis-tiska centralbyrån (SCB).

Til sammenligning var det en økning i antall trafikkofre i Norge fra 1994 til 1995. I Norge omkom 304 personer i trafikkulykker, mot 284 personer i 1994. I Sverige omkom 560 personer. Det er det laveste tallet siden 1949, melder SCB.

20 852 personer ble skadet i trafikkulykker i Sverige i fjor. Det er en nedgang på over 200 personer fra 1994. I Norge kom 11 328 personer til skade i 1995-trafikken. Det er om lag 350 flere enn året før. Antall ulykker er redusert fra nesten 16 000 i 1994 til nesten 15 500 i 1995.

Flere biler
Samtidig som det ble færre ulykker i Sverige, økte antall biler i trafikken. Ved årsskiftet 1995/96 var det om lag 35 000 flere personbiler enn ved samme tidspunkt i fjor. Vel halvparten av alle ulykkene skjedde på veier med 50-sone, 22 prosent på veier med 70-sone, 18 prosent i 90-soner og 5 prosent i 110-soner.

Ukens statistikk nr. 6, 1996