[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]
Ukens statistikk nr. 6, 1996

Høy eksportverdi i 1995


Norge eksporterte varer for 264,3 milliarder kroner i 1995. Dette var 8,1 prosent høyere enn i 1994. Vi importerte varer for 206,9 milliarder kroner, opp 7,2 prosent fra 1994. Handelsoverskuddet økte med 5,9 milliarder kroner.

9,6 milliarder av eksporten gjaldt skip og oljeplattformer, mens vi eksporterte råolje og naturgass for 111,5 milliarder. Eksporten av tradisjonelle varer ble dermed 143,2 milliarder. Uten skip og oljeplattformer var importen 202,3 milliarder, 9,3 prosent høyere enn i 1994.

Handelsoverskuddet med utlandet ble 57,4 milliarder kroner. Skip og oljeplattformer stod for 5,0 milliarder av dette. I 1994 var handelsoverskuddet 51,5 milliarder, hvorav skip og oljeplattformer stod for 1,5 milliarder. For tradisjonelle varer ble det i 1995 et underskudd på handelsbalansen med 59,1 milliarder kroner. Det er 2,7 milliarder kroner mer enn i 1994.

Gode priser for tradisjonelle varer
I 1995 var eksporten uten skip og plattformer i faste priser (volumindeksen) 5,4 prosent høyere enn i 1994. Prisindeksen var 2 prosent høyere enn året før. Uten råolje og naturgass har det vært en volumøkning i eksporten på 2,7 prosent, og en prisøkning på 7,4 prosent i forhold til året før. Importen uten skip og plattformer økte i volum med 7,7 prosent, og i pris med 1,0 prosent. Bytteforholdet med utlandet for varer, unntatt skip og plattformer, ble bedret med 1,0 prosent. Uten råolje og naturgass var bedringen i bytteforholdet hele 6,4 prosent.

Aluminium og treforedlingsprodukter
Papir og papp var den varegruppen som hadde størst økning i eksportverdi i 1995. Vi eksporterte slike varer for 9,94 milliarder kroner, 2,65 milliarder mer enn i 1994. Bak denne verdiøkningen på 36,3 prosent, var det en volumøkning på 5,9 prosent og en prisøkning på 29,0 prosent. Vi eksporterte metaller, unntatt jern og stål, for 21,34 milliarder kroner. Denne varegruppen hadde høyest eksportverdi også i 1995, og den var 2,61 milliarder kroner høyere enn i 1994. Aluminium utgjorde 14,6 milliarder av dette, 20,5 prosent mer enn i 1994. Det var høye eksportpriser som gav denne verdiøkningen. Volumet av aluminiumseksporten var 5,8 prosent lavere enn året før, mens eksportprisene var 27,5 prosent høyere.

Høy papireksport
Størst relativ økning i eksportverdi var det for elektrisk strøm og papirmasse. Vi eksporterte papirmasse og -avfall for 2,91 milliarder i 1995, en eksportverdi som var 46,7 prosent høyere enn året før. Også her var det de høye eksportprisene som gav økningen. Eksportvolumet var 1,0 prosent høyere enn i 1994, mens eksportprisene var hele 44,8 prosent høyere. Andre grupper hvor eksportverdien økte mye i 1995, var generelle industrimaskiner (opp 1,2 milliarder kroner, 31,2 prosent) og telekommunikasjons-apparater (opp 970 millioner kroner, 36,5 prosent).

Etter metaller, unntatt jern og stål, er fisk vår største tradisjonelle eks-portvare. Fiskeeksporten i 1995 utgjorde 19,28 milliarder kroner. Dette var en verdiøkning på 2,5 prosent i forhold til 1994. I motsetning til andre tradisjonelle varer, var det her økt volum som lå bak verdiøkningen. Volumet av fiskeeksporten var 6,4 prosent høyere enn i 1994, mens prisene gjennomsnittlig var 3,3 prosent lavere.

Høy import av maskiner
Det var for flere grupper maskiner vi fant størst verdiøkning for importen i 1995. Totalt importerte vi maskiner for 54,2 milliarder kroner. Dette var 8,1 milliarder, eller 17,5 prosent mer enn i 1994. Størst relativ økning var det for fisk, hvor importverdien på 2,2 milliarder kroner var 27,1 prosent høyere enn i 1994.

[Figur 9]

Figur 9: Eksportprisindekser for enkelte viktige norske eksportvarer. 1994-1995. 1988 =10


Ny statistikk

Utenrikshandelen med varer, desember 1995.
Statistikken gis ut hver måned i Ukens statistikk og i Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Tallene er tilgjengelige i SSB-data online og ved Kundetjenesten, Utenrikshandel, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Lars A. Lunde, tlf. 21 09 47 08.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 6, 1996