Ukens statistikk nr. 6, 1996, figur 9

Eksportprisindekser for enkelte viktige norske eksportvarer. 1994-1995. 1988=100