Mer om
ORBOF-hovedside
Rapporteringsmateriell
Informasjonsrutiner
Lover/forskrifter
Lenker
Kontakt ORBOF
Nyhetsarkiv

Materiale for innrapportering av data til ORBOF

Denne siden inneholder link til filer som skal lastes ned hos rapportøren. Filene lagres ved å holde markøren over linken, klikk på høyre museknapp og velg ”lagre mål som”. ZIP-filen inneholder alt rapporteringsmaterialet pakket sammen, og det anbefales å benytte denne filen for å hente / oppdatere rapporteringsmaterialet. I tillegg kan de relevante filene lastes ned enkeltvis.


Materiale for innrapporteringssystemet

Alt materiale pakket som ZIP-fil (versjon: 3.05)

Kan i stedet lastes ned enkeltvis:
  Brukerveiledning (versjon: 2007-06-01)
  Hurtig brukerveiledning (versjon: 2007-06-01)
  User guidelines (versjon: 2007-06-01)

Maler for regneark
  Rapport 10 (versjon: 2009-07-09)
  Rapport 11 (versjon: 2009-05-02)
  Rapport 20 (versjon: 2008-05-28)
  Rapport 21 (versjon: 2009-03-02)
  Rapport 35 (versjon: 2006-02-02)
  Rapport 50 (versjon: 2008-11-25)
  Rapport 51 (versjon: 2007-12-20)
  Rapport 60 (versjon: 2007-12-20)

User guidelines - short version