Variabeldefinisjoner

Nettoforbruk av elektrisk kraft

  English
Navn Nettoforbruk av elektrisk kraft
Definisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft er bruttoforbruk av elektrisk kraft fratrukket pumpekraftforbruk, annet eget forbruk og beregnet tap i linjenettet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Nettoforbruk av elektrisk kraft
Definisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft er bruttoforbruk av elektrisk kraft fratrukket pumpekraftforbruk, eget forbruk i kraftstasjonene, beregnet tap i linjenettet samt statistisk differense. Kontraktstypene for prioritert og uprioritert kraft er forskjellig. Uprioritert kraft kan kobles ut ved kapasitetsbegrensninger i nettet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå