Variabeldefinisjoner

Nettoforbruk av elektrisk kraft

  English
Navn Nettoforbruk av elektrisk kraft
Definisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft er bruttoforbruk av elektrisk kraft fratrukket pumpekraftforbruk, eget forbruk i kraftstasjonene, beregnet tap i linjenettet samt statistisk differense. Kontraktstypene for prioritert og uprioritert kraft er forskjellig. Uprioritert kraft kan kobles ut ved kapasitetsbegrensninger i nettet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitetaar/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Nettoforbruk av elektrisk kraft
Definisjon Nettoforbruk av elektrisk kraft er bruttoforbruk av elektrisk kraft fratrukket pumpekraftforbruk, annet eget forbruk og beregnet tap i linjenettet.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 215 - Seksjon for energistatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.08.10 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/08/10/elektrisitet/
Statistikk Elektrisitetsstatistikk, årlig
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå