Statistisk sentralbyrå

Landtransport, strukturstatistikk

5 Landtransport. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Foretak. 2007
Næringshovedgruppe I alt Foretak med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
60 Landtransport i alt1, 3                
Antall bedrifter 16 852 8 486 6 005 1 524  506  227 78 26
Sysselsetting 68 530 6 727 15 498 9 587 6 599 6 510 7 829 15 780
Omsetning1 62 652,1 6 550,6 10 946,8 8 254,6 7 145,4 8 451,8 7 911,9 13 390,9
Lønnskostnader 20 447,7  285,0 3 127,3 2 722,6 2 296,5 2 623,3 2 930,3 6 462,7
Produksjonsverdi 62 391,9 6 531,2 10 924,4 8 219,5 7 081,1 8 394,3 7 867,3 13 374,0
Bearbeidingsverdi2 30 941,6 2 985,7 5 844,9 3 781,2 2 944,5 3 261,2 3 810,1 8 313,9
Bruttoinvesteringer 4 733,7  570,0  903,5  564,5  398,4  397,9  571,2 1 328,2
                 
60.1 Jernbanetransport                
Antall bedrifter 11 4 - - - - 4 3
Sysselsetting 4 065 2 - - - -  381 3 682
Omsetning1 4 584,3 0,7 - - - -  239,2 4 344,4
Lønnskostnader 2 357,1 2,5 - - - -  140,6 2 214,0
Produksjonsverdi 4 584,3 0,7 - - - -  239,2 4 344,4
Bearbeidingsverdi2 3 370,7 0,4 - - - -  140,8 3 229,5
Bruttoinvesteringer  677,6 0,0 - - - - -6,0  683,6
                 
60.2 Annen landtransport                
Antall bedrifter 16 841 8 482 6 005 1 524  506  227 74 23
Sysselsetting 64 465 6 725 15 498 9 587 6 599 6 510 7 448 12 098
Omsetning1 58 067,7 6 549,9 10 946,8 8 254,6 7 145,4 8 451,8 7 672,7 9 046,5
Lønnskostnader 18 090,6  282,5 3 127,3 2 722,6 2 296,5 2 623,3 2 789,7 4 248,7
Produksjonsverdi 57 807,5 6 530,5 10 924,4 8 219,5 7 081,1 8 394,3 7 628,1 9 029,6
Bearbeidingsverdi2 27 570,9 2 985,4 5 844,9 3 781,2 2 944,5 3 261,2 3 669,3 5 084,4
Bruttoinvesteringer 4 056,2  570,0  903,5  564,5  398,4  397,9  577,3  644,6
1  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
2  Til faktorpriser.
3  Unntatt 60.3 Rørtransport.

Standardtegn i tabeller