13964_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/stvei/aar
13964
Fortsatt sterk vekst for godstransport i 2007
statistikk
2009-05-05T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
stvei, Landtransport, strukturstatistikk, godstransport, passasjertransport, jernbane, tog, buss, t-bane, drosjer, bedrifter, foretak, sysselsatte, driftsregnskap, omsetning, lønnskostnader, bruttoinvesteringerLandtransport, Transport og reiseliv
true

Landtransport, strukturstatistikk2007

Innhold

Publisert:

Fortsatt sterk vekst for godstransport i 2007

10 228 bedrifter innenfor godstransport på vei hadde en samlet verdiskaping på 15 milliarder kroner målt i bearbeidingsverdi i 2007. Dette var hele 16,6 prosent mer enn året før. De samme bedriftene sysselsatte 30 373 personer, 2 052 flere enn i 2006.

Landtransportnæringene sysselsatte til sammen 67 792 personer i 17 173 bedrifter i 2007. Samlet verdiskaping målt som bearbeidingsverdi var 30,7 milliarder kroner, 14,0 prosent mer enn året før. Totalt driftsresultat var 7,1 milliarder kroner mot 6,3 milliarder i 2006. Driftsmargin i 2007 var 10,7 prosent, det samme som for hele landtransportnæringen i 2006. Bruttoinvesteringene økte med 1 milliard i 2007 til 4,7 milliarder, mot 3,7 milliarder i 2006.

Landtransport. Driftsinntekter og driftskostnader. Foretak. 2007. Milliarder kroner

Landtransport. Bearbeidingsverdi. Bedrifter. 2004-2007. Millioner kroner

Sterk vekst i sysselsettingen for godtransport

Næringsundergruppen godstransport på vei var den klart største enkeltnæringen med totale driftsinntekter på 40 milliarder kroner, 12,8 prosent mer enn året før. Driftsresultatet økte med 500 millioner eller 14,2 prosent fra året før, og endte på 4 milliarder kroner i 2007. Det var 10 228 bedrifter i næringen i 2007, 418 flere enn i 2006. Det var sysselsatt 30 373 i 2007 mot 28 321 i 2006. Det gir en økning på hele 2 052 sysselsatte fra 2006.

Bedret lønnsomhet for busstransport

De 303 bedriftene innenfor næringsundergruppen rutebiltransport hadde samlede driftsinntekter på 10 milliarder kroner i 2007, en økning på 1 milliard. Driftsresultatet var på 530 millioner kroner. Dette gir en driftsmargin på 5,3 prosent for 2007 mot 3,6 prosent året før. Næringen sysselsatte 13 389 personer i 2007, en nedgang på 160 sysselsatte fra 2006.

Små endringer for trikk og forstadsbane

Bedriftene innenfor transport med sporveis- og forstadsbane hadde en liten økning i driftsinntektene i 2007. De var på 1,4 milliarder i 2007 mot 1,3 milliarder kroner sammenlignet med 2006. De samme bedriftene sysselsatte 1 613 personer i 2007 mot 1 643 i 2006.

Liten nedgang i driftsresultatet til jernbanen

Driftsinntektene for jernbanetransport økte med 5,9 prosent til 6,2 milliarder kroner i 2007. Samlet driftsresultat var 472 millioner, en liten nedgang på 26 millioner mot 2006. Næringen sysselsatte 4 060 personer i 2007, en økning på 60 sysselsatte fra 2006.

Foretakstall

Strukturstatistikken for landtransport publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. På foretaksnivå økte driftsinntektene med 12,5 prosent til 67,3 milliarder kroner for landtransportnæringen som helhet i 2007. Totalt var det sysselsatt 68 530 i foretakene innenfor landtransport i 2007. Dette er en økning på 4 174 sysselsatte i perioden fra 2004 til 2007.

Foretakstall

Strukturstatistikk publiseres med både bedrifter og foretak som statistisk enhet. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Dette er nærmere beskrevet i "Om statistikken".

 

Næringsplasseringer

I løpet av 2007 og 2008 har det pågått et arbeid med å omkode alle enheter i Statistisk sentralbyrås (SSB) Bedrifts- og foretaksregister til ny Standard for næringsgruppering (SN2007). Omkodingsarbeidet har avdekket at enkelte foretak og bedrifter har hatt feil næringskode. I slike tilfeller har næringskoden etter dagens standard (SN2002) blitt korrigert. Dette medfører at tallene for enkelte næringer på det mest detaljerte næringsnivået ikke er direkte sammenlignbare med tidligere år. Publisering etter ny næringsstandard vil først skje ved publiseringen av foreløpige tall for statistikkåret 2008 i oktober 2009.

Tabeller: