Statistisk sentralbyrå

Landtransport, strukturstatistikk

4 Landtransport. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall foretak3 Sysselsetting3 Omsetning1, 4 Driftsinntekter4 Driftskostnader4 Lønnskostnader4 Produksjonsverdi4 Bearbeidingsverdi2, 4 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
60 Landtransport i alt1, 2, 3                  
2004 16 801 64 356 47 986,9 51 833,6 46 444,8 15 035,4 47 970,1 23 675,0 3 525,7
2005 16 087 65 737 50 890,2 55 026,2 49 258,9 16 100,9 50 859,5 24 888,1 3 759,1
2006 16 251 65 678 55 919,3 59 839,2 53 379,4 17 601,1 55 719,7 27 094,8 3 667,8
2007 16 852 68 530 62 652,1 67 302,0 60 236,7 20 447,7 62 391,9 30 941,6 4 733,7
                   
60.1 Jernbanetransport                  
2004 11 5 050 3 755,4 5 213,4 5 144,7 1 802,0 3 750,0 2 392,4  436,3
2005 11 4 880 4 020,1 5 551,5 5 131,4 1 870,1 4 017,6 2 836,9  410,6
2006 10 4 005 4 274,5 5 859,4 5 359,6 2 076,3 4 273,4 3 111,5  328,2
2007 11 4 065 4 584,3 6 203,2 5 731,7 2 357,1 4 584,3 3 370,7  677,6
                   
60.2 Annen landtransport                  
2004 16 790 59 306 44 231,5 46 620,2 41 300,1 13 233,5 44 220,1 21 282,6 3 089,4
2005 16 076 60 857 46 870,1 49 474,7 44 127,6 14 230,8 46 841,9 22 051,2 3 348,5
2006 16 241 61 673 51 644,8 53 979,8 48 019,8 15 524,8 51 446,4 23 983,3 3 339,6
2007 16 841 64 465 58 067,7 61 098,8 54 505,0 18 090,6 57 807,5 27 570,9 4 056,2
                   
60.21 Transport med rutebil, sporvei og forstadsbane                  
2004  218 16 473 8 554,6 10 430,9 10 106,7 4 523,7 8 550,1 5 623,5  650,0
2005  202 16 386 8 853,2 10 927,1 10 494,0 4 676,8 8 846,7 5 793,0  796,1
2006  187 15 702 9 109,8 10 915,8 10 499,6 4 769,9 9 099,5 5 793,6  843,1
2007  187 15 986 10 125,0 12 558,1 12 020,5 5 339,4 10 102,7 6 622,7  964,3
                   
60.211 Rutebiltransport                  
2004  205 14 815 7 313,9 9 187,3 8 922,6 4 177,2 7 309,4 5 193,9  647,5
2005  188 14 760 7 570,1 9 641,3 9 237,1 4 295,4 7 564,8 5 360,6  791,7
2006  171 14 006 7 787,0 9 590,4 9 199,1 4 393,1 7 776,9 5 377,6  836,4
2007  172 14 269 8 690,6 11 123,7 10 583,1 4 892,6 8 669,7 6 163,0  956,8
                   
60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane                  
2004 4 1 607 1 198,8 1 201,2 1 147,7  331,8 1 198,8  402,8 0,8
2005 4 1 572 1 237,9 1 240,5 1 219,4  364,3 1 237,9  401,8 3,7
2006 5 1 643 1 277,6 1 277,6 1 263,7  362,1 1 277,6  389,9 3,2
2007 5 1 659 1 382,5 1 382,5 1 392,2  429,0 1 382,5  431,5 2,5
                   
60.213 Transport med taubaner og kabelbaner                  
2004 9 51 41,9 42,4 36,3 14,7 41,9 26,7 1,7
2005 10 54 45,2 45,4 37,5 17,1 44,0 30,6 0,8
2006 11 52 45,2 47,8 36,9 14,8 44,9 26,0 3,5
2007 10 58 51,9 51,9 45,2 17,8 50,6 28,2 4,9
                   
60.22 Drosjebiltransport                  
2004 6 178 14 774 6 236,7 6 268,0 4 526,3 1 911,7 6 236,8 4 130,4  635,0
2005 5 778 15 692 6 348,4 6 378,6 4 629,8 2 091,7 6 348,2 4 288,9  607,6
2006 5 821 15 865 6 802,2 6 833,9 4 943,9 2 280,1 6 801,8 4 633,2  505,3
2007 6 066 16 332 7 420,5 7 459,4 5 471,2 2 706,0 7 419,6 5 187,5  668,8
                   
60.23 Landtransport med passasjerer ellers                  
2004  419 1 507 1 029,3 1 072,7  970,0  296,6 1 029,3  484,3  118,6
2005  403 1 552 1 118,6 1 146,8 1 061,9  330,4 1 108,8  502,1  208,4
2006  419 1 707 1 345,0 1 376,3 1 276,4  404,7 1 334,7  600,1 92,2
2007  457 1 895 1 638,6 1 688,5 1 546,0  518,0 1 622,9  766,9  166,6
                   
60.24 Godstransport på vei                  
2004 9 975 26 552 28 410,9 28 848,6 25 697,1 6 501,4 28 404,0 11 044,5 1 685,9
2005 9 693 27 227 30 550,0 31 022,3 27 941,8 7 131,9 30 538,2 11 467,1 1 736,4
2006 9 814 28 400 34 387,8 34 853,8 31 299,9 8 070,0 34 199,1 12 956,4 1 899,0
2007 10 131 30 252 38 883,6 39 392,8 35 467,2 9 527,2 38 662,3 14 993,8 2 256,5
1  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
2  Til faktorpriser.
3  Unntatt 60.3 Rørtransport.
4  Milloner kroner.

Standardtegn i tabeller