Statistisk sentralbyrå

Landtransport, strukturstatistikk

3 Landtransport (NACE 601 ). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter. 2006 og 2007
  Antall bedrifter3 Sysselsetting Omsetning1, 4 Lønnskostnader4 Produksjonsverdi4 Bearbeidingsverdi2, 4 Bruttoinvesteringer4
      Millioner kroner
2007 17 173 67 792 62 215,3 20 182,4 61 913,5 30 688,5 4 697,5
Østfold 1 021 3 675 3 986,1 1 068,4 3 976,7 1 688,5  206,6
Akershus 2 418 7 819 7 782,6 2 160,7 7 756,8 3 727,2  473,8
Oslo 2 178 10 124 9 931,8 3 342,5 9 919,2 5 285,3  826,6
Hedmark  831 2 606 2 445,2  736,5 2 428,6 1 169,7  191,5
Oppland  814 2 906 2 648,4  883,3 2 611,3 1 329,2  219,7
Buskerud 1 039 3 875 3 708,5 1 200,5 3 699,3 1 848,5  320,5
Vestfold  666 1 947 1 898,6  506,2 1 886,5  830,7  122,0
Telemark  633 2 520 2 427,8  719,7 2 421,1 1 083,4  134,5
Aust-Agder  298 1 457 1 319,0  411,4 1 307,3  604,1 94,4
Vest-Agder  479 2 119 1 809,6  638,8 1 804,8  932,5  152,4
Rogaland 1 099 5 120 4 689,3 1 597,0 4 668,8 2 191,0  248,3
Hordaland 1 561 6 321 4 746,0 1 900,3 4 732,9 2 701,9  467,2
Sogn og Fjordane  344 1 574 1 441,6  471,0 1 433,3  702,5  120,2
Møre og Romsdal  679 3 212 3 312,1  991,8 3 245,7 1 379,1  187,6
Sør-Trøndelag  969 4 525 3 822,9 1 380,5 3 811,1 1 985,5  304,5
Nord-Trøndelag  522 1 804 1 588,1  485,8 1 582,9  754,7  122,9
Nordland  719 2 837 2 256,3  811,2 2 231,9 1 218,0  338,9
Troms Romsa  577 2 263 1 671,9  606,1 1 667,7  890,3  112,8
Finnmark Finnmárku  315 1 012  694,7  247,0  692,8  342,4 44,7
Andre norske områder 11 76 34,8 23,9 34,8 23,7 8,3
               
2006 16 448 65 178 55 774,6 17 532,3 55 627,6 26 893,1 3 658,1
Østfold  983 3 431 3 511,3  888,9 3 505,9 1 465,5  144,2
Akershus 2 269 7 076 6 341,0 1 767,7 6 325,1 2 841,3  645,4
Oslo 2 050 9 760 8 937,7 2 929,2 8 930,3 4 561,1  447,7
Hedmark  818 2 478 2 144,1  647,2 2 137,9 1 042,7  139,0
Oppland  794 2 811 2 403,1  762,5 2 397,0 1 203,5  153,0
Buskerud  983 3 596 3 264,0  976,8 3 255,2 1 578,8  244,5
Vestfold  647 2 036 1 801,1  476,0 1 791,8  777,0  107,1
Telemark  621 2 437 2 164,4  622,7 2 158,8  914,2  113,9
Aust-Agder  295 1 426 1 253,4  395,2 1 250,2  546,3 94,3
Vest-Agder  469 2 069 1 732,5  557,3 1 729,6  849,5  141,7
Rogaland 1 052 4 873 4 158,0 1 370,4 4 144,1 1 995,9  167,6
Hordaland 1 480 6 160 4 269,5 1 592,1 4 250,3 2 415,5  291,2
Sogn og Fjordane  324 1 684 1 531,9  485,6 1 527,3  650,6  120,7
Møre og Romsdal  660 3 091 2 955,2  890,1 2 943,9 1 287,2  228,8
Sør-Trøndelag  925 4 329 3 468,2 1 186,6 3 458,1 1 781,6  239,0
Nord-Trøndelag  503 1 910 1 602,8  480,7 1 597,9  750,0 77,2
Nordland  713 2 828 2 013,7  718,2 2 006,7 1 038,0  154,5
Troms Romsa  556 2 206 1 585,9  558,6 1 582,9  854,4  106,4
Finnmark Finnmárku  299  955  625,2  220,6  622,9  333,3 41,8
Andre norske områder 7 22 11,7 5,7 11,7 6,6 0,3
1  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
2  Til faktorpriser.
3  Unntatt 60.3 Rørtransport.
4  Milloner kroner.

Standardtegn i tabeller