Statistisk sentralbyrå

Landtransport, strukturstatistikk

2 Landtransport. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe. Bedrifter. 2007
Næringshovedgruppe I alt Bedrifter med sysselsetting
0-1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-249 250-
60 Landtransport i alt1, 3                
Antall bedrifter 17 173 8 530 6 056 1 572  573  304  121 17
Sysselsetting 67 792 6 761 15 650 9 924 7 570 8 869 11 543 7 475
Omsetning1, 4 62 215,3 6 660,3 11 309,2 8 759,4 8 331,4 10 589,1 9 961,6 6 604,3
Lønnskostnader4 20 182,4  295,6 3 191,5 2 865,7 2 706,4 3 531,2 4 660,1 2 932,0
Produksjonsverdi4 61 913,5 6 638,6 11 282,9 8 710,8 8 219,7 10 511,7 9 949,6 6 600,3
Bearbeidingsverdi2, 4 30 688,5 3 034,2 6 079,9 3 976,2 3 467,4 5 021,1 5 704,2 3 405,5
Bruttoinvesteringer4 4 697,5  576,4  925,3  608,4  498,3  641,5 1 125,3  322,3
                 
60.1 Jernbanetransport                
Antall bedrifter 95 14 17 11 16 19 15 3
Sysselsetting 4 060 12 56 81  237  551 1 655 1 468
Omsetning1, 4 4 579,6 7,5 43,5 63,4  189,4  566,9 1 887,7 1 821,0
Lønnskostnader4 2 354,1 6,8 25,4 30,0  117,2  280,3 1 005,0  889,4
Produksjonsverdi4 4 579,6 7,5 43,5 63,4  189,4  566,9 1 887,7 1 821,0
Bearbeidingsverdi2, 4 3 366,5 6,3 34,9 39,4  155,5  367,2 1 317,1 1 446,1
Bruttoinvesteringer4  676,8 1,0 7,4 13,1 26,7  111,1  311,5  206,0
                 
60.2 Annen landtransport                
Antall bedrifter 17 078 8 516 6 039 1 561  557  285  106 14
Sysselsetting 63 732 6 749 15 594 9 843 7 333 8 318 9 888 6 007
Omsetning1, 4 57 635,7 6 652,8 11 265,7 8 695,9 8 141,9 10 022,2 8 073,8 4 783,3
Lønnskostnader4 17 828,3  288,8 3 166,2 2 835,6 2 589,2 3 250,9 3 655,0 2 042,5
Produksjonsverdi4 57 333,9 6 631,1 11 239,3 8 647,4 8 030,2 9 944,8 8 061,8 4 779,2
Bearbeidingsverdi2, 4 27 321,9 3 027,9 6 045,0 3 936,7 3 311,9 4 653,9 4 387,0 1 959,4
Bruttoinvesteringer4 4 020,6  575,4  917,9  595,2  471,6  530,4  813,8  116,3
1  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
2  Til faktorpriser.
3  Unntatt 60.3 Rørtransport.
4  Million kroner.

Standardtegn i tabeller