Statistisk sentralbyrå

Landtransport, strukturstatistikk

1 Landtransport. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter. 2004-2007
Næringsundergruppe Antall bedrifter Sysselsetting1 Omsetning 4 Driftsinntekter4 Driftskostnader4 Lønnskostnader4 Produksjonsverdi4 Bearbeidingsverdi2, 4 Bruttonvesteringer4
      Millioner kroner
60 Landtransport i alt 1, 2, 3                  
2004 17 051 64 301 47 965,3 51 699,6 46 419,4 15 022,4 47 944,3 23 532,3 3 551,8
2005 16 325 65 571 50 984,6 54 990,2 49 312,2 16 093,1 50 949,3 24 772,4 3 787,0
2006 16 448 65 178 55 774,6 59 551,6 53 202,2 17 532,3 55 627,6 26 893,1 3 658,1
2007 17 173 67 792 62 215,3 66 509,5 59 375,6 20 182,4 61 913,5 30 688,5 4 697,5
                   
60.1 Jernbanetransport                  
2004  126 5 045 3 753,3 5 209,8 5 141,0 1 800,7 3 747,8 2 390,9  435,9
2005  112 4 877 4 017,4 5 547,1 5 127,2 1 868,6 4 014,9 2 834,6  410,2
2006 99 4 000 4 268,4 5 849,4 5 351,3 2 073,6 4 267,3 3 106,1  327,6
2007 95 4 060 4 579,6 6 195,5 5 724,4 2 354,1 4 579,6 3 366,5  676,8
                   
60.2 Annen landtransport                  
2004 16 925 59 256 44 212,0 46 489,7 41 278,3 13 221,6 44 196,5 21 141,4 3 115,9
2005 16 213 60 694 46 967,2 49 443,2 44 184,9 14 224,5 46 934,3 21 937,7 3 376,8
2006 16 349 61 178 51 506,2 53 702,2 47 851,6 15 458,6 51 360,3 23 787,0 3 330,6
2007 17 078 63 732 57 635,7 60 314,0 53 651,2 17 828,3 57 333,9 27 321,9 4 020,6
                   
60.21 Transport med rutebil, sporvei og forstadsbane                  
2004  327 16 080 8 209,7 9 892,3 9 715,3 4 368,8 8 196,3 5 285,7  625,6
2005  307 15 844 8 469,8 10 360,4 9 961,6 4 477,0 8 463,1 5 522,7  800,6
2006  300 15 240 8 705,6 10 323,6 9 976,5 4 560,6 8 695,1 5 477,3  805,9
2007  317 15 054 9 371,8 11 422,0 10 895,1 4 966,1 9 330,5 6 172,0  907,0
                   
60.211 Rutebiltransport                  
2004  314 14 422 6 969,0 8 648,7 8 531,3 4 022,3 6 955,6 4 856,1  623,0
2005  293 14 223 7 188,4 9 076,2 8 707,1 4 097,1 7 182,6 5 091,1  796,7
2006  284 13 549 7 386,0 9 001,3 8 679,4 4 185,4 7 375,6 5 062,8  799,4
2007  303 13 389 7 942,2 9 992,4 9 462,4 4 521,5 7 901,6 5 715,0  899,6
                   
60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane                  
2004 4 1 607 1 198,8 1 201,2 1 147,7  331,8 1 198,8  402,8 0,8
2005 4 1 572 1 237,9 1 240,5 1 219,4  364,3 1 237,9  401,8 3,7
2006 5 1 643 1 277,6 1 277,6 1 263,7  362,1 1 277,6  389,9 3,2
2007 4 1 613 1 382,5 1 382,5 1 392,2  429,0 1 382,5  431,5 2,5
                   
60.213 Transport med taubaner og kabelbaner                  
2004 9 51 41,9 42,4 36,3 14,7 41,9 26,7 1,7
2005 10 49 43,5 43,7 35,0 15,5 42,5 29,8 0,3
2006 11 48 42,0 44,7 33,4 13,2 41,9 24,6 3,4
2007 10 52 47,1 47,1 40,5 15,7 46,4 25,5 4,9
                   
60.22 Drosjebiltransport                  
2004 6 176 14 779 6 239,9 6 271,0 4 529,4 1 912,6 6 240,0 4 129,2  635,6
2005 5 777 15 689 6 350,1 6 380,3 4 634,3 2 092,3 6 349,1 4 286,8  607,6
2006 5 816 15 839 6 801,4 6 833,0 4 942,9 2 279,6 6 800,7 4 632,7  505,1
2007 6 066 16 323 7 417,4 7 456,3 5 468,8 2 705,3 7 416,5 5 185,8  668,3
                   
60.23 Landtransport med passasjerer ellers                  
2004  422 1 588 1 082,7 1 125,8 1 006,2  312,8 1 082,2  522,7  122,3
2005  410 1 677 1 163,7 1 194,5 1 110,8  364,1 1 160,9  540,7  214,7
2006  423 1 778 1 357,7 1 385,9 1 287,8  428,4 1 353,0  625,9  103,4
2007  467 1 982 1 691,9 1 743,9 1 587,9  548,4 1 679,1  817,0  179,0
                   
60.24 Godstransport på vei                  
2004 10 000 26 809 28 679,7 29 200,7 26 027,5 6 627,4 28 678,1 11 203,9 1 732,5
2005 9 719 27 484 30 983,6 31 508,0 28 478,3 7 291,1 30 961,3 11 587,6 1 753,9
2006 9 810 28 321 34 639,5 35 157,8 31 643,5 8 189,6 34 509,6 13 049,6 1 916,1
2007 10 228 30 373 39 154,6 39 691,9 35 699,4 9 608,5 38 907,8 15 147,2 2 266,2
1  Driftsinntekter fratrukket spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med.
2  Til faktorpriser.
3  Unntatt 60.3 Rørtransport.
4  Millioner kroner.

Standardtegn i tabeller