Statistisk sentralbyrå

Straffereaksjoner

38   Straffereaksjoner (unntatt forenklede forelegg) , etter alder og gjerningssted (fylke). 2005. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere.
  Alle aldere 15-17 18-20 21-24 25-29 30-39 40-  Uoppgitt
  Absolutte tall
Hele landet 82 999 6 021 11 602 12 662 11 582 19 656 21 162 1 314
Østfold 5 045  316  637  660  704 1 290 1 424 14
Akershus 8 734  590 1 108 1 169 1 085 2 250 2 507 25
Oslo 12 184  637 1 304 1 868 2 075 3 248 2 994 58
Hedmark 3 566  218  423  473  461  864 1 113 14
Oppland 2 724  221  363  355  328  629  821 7
Buskerud 4 074  302  620  685  577  918  963 9
Vestfold 5 417  378  726  746  738 1 273 1 548 8
Telemark 3 525  286  490  515  449  861  919 5
Aust-Agder 2 090  201  366  356  267  466  428 6
Vest-Agder 3 573  395  597  628  466  741  738 8
Rogaland 5 632  497  926  983  808 1 240 1 149 29
Hordaland 7 412  736 1 162 1 220 1 064 1 677 1 528 25
Sogn og Fjordane 1 382  124  229  204  184  266  363 12
Møre og Romsdal 3 539  256  604  623  466  741  829 20
Sør-Trøndelag 3 895  253  553  675  547  867  983 17
Nord-Trøndelag 1 762  133  268  309  224  372  450 6
Nordland 3 654  245  574  561  522  750  985 17
Troms 3 141  141  406  432  430  815  892 25
Finnmark Finnmárku 1 470 88  211  171  161  342  488 9
Svalbard 31 1 2 4 7 13 4 -
Utlandet 46 2 11 8 4 10 11 -
Uoppgitt  103 1 22 17 15 23 25 -
  Per 1 000 innbyggere
Hele landet2 22,2 32,4 69,0 57,5 40,2 28,4 9,7 .
Østfold 23,9 30,8 71,0 57,9 49,0 34,5 11,0 .
Akershus 22,1 27,9 62,6 57,4 43,1 29,3 10,7 .
Oslo 27,3 40,5 82,6 68,2 39,0 30,9 13,1 .
Hedmark 23,0 29,6 64,4 59,3 49,8 35,1 11,2 .
Oppland 18,1 31,1 57,3 44,5 35,6 25,2 8,7 .
Buskerud 20,5 31,2 71,3 62,9 42,4 25,4 8,0 .
Vestfold 30,1 40,8 88,1 74,4 61,9 41,4 14,1 .
Telemark 26,0 42,0 79,1 67,6 49,7 37,9 11,0 .
Aust-Agder 25,0 46,4 89,1 67,6 45,6 32,7 8,6 .
Vest-Agder 27,8 55,7 92,6 73,7 46,1 32,3 10,0 .
Rogaland 18,1 28,7 57,9 47,8 30,5 20,7 6,7 .
Hordaland 20,6 39,2 68,3 52,9 35,7 25,0 7,5 .
Sogn og Fjordane 16,3 26,5 52,7 39,5 32,9 19,8 7,0 .
Møre og Romsdal 18,0 24,6 63,3 51,3 34,9 23,0 7,0 .
Sør-Trøndelag 17,6 23,0 56,1 48,7 29,6 20,8 7,8 .
Nord-Trøndelag 17,1 23,4 53,1 51,5 35,3 22,3 7,1 .
Nordland 19,2 24,2 64,5 50,5 42,0 23,9 8,4 .
Troms 25,5 22,7 71,1 58,1 46,0 35,3 12,5 .
Finnmark Finnmárku 25,3 29,0 77,2 52,3 38,5 30,5 14,5 .
1  Omfatter 312 reaksjoner mot firma.
2  Innbyggere 15 år og over.

Standardtegn i tabeller