Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, somatikk

5 Senger ved somatiske sykehus og andre somatiske institusjoner1, per helseregion2. 2002-2008
$Helseregion 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
I alt 14 318 14 437 14 347 13 999 13 863 13 546 13 248
Helseregion Sør-Øst2 . . . . . 7 446 7 031
Helseregion Øst 4 178 4 010 4 222 4 159 4 180 . .
Helseregion Sør 3 525 3 624 3 519 3 454 3 461 . .
Helseregion Vest 2 829 2 930 2 791 2 699 2 609 2 557 2 748
Helseregion Midt-Norge 2 097 2 146 2 175 2 113 2 036 1 933 1 904
Helseregion Nord 1 689 1 727 1 640 1 574 1 577 1 610 1 565
1  Syke- og fødestuer, rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner.
2  Private sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak er inkludert sammen med sykehus eid av helseforetaket.

Standardtegn i tabeller