19395_not-searchable
/helse/statistikker/speshelsesom/aar
19395
Stadig færre senger
statistikk
2009-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelsesom, Spesialisthelsetjenesten, somatikkHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten, somatikk2008

Innhold

Publisert:

Stadig færre senger

Ved utgangen av 2008 var det i underkant av 13 000 senger ved somatiske sykehus. Antall årsverk i 2008 var om lag 62 900. Legeårsverk utgjør 14 prosent, og sykepleierårsverk nær 38 prosent.

Det var rundt 819 000 utskrivninger etter døgnopphold ved de somatiske sykehusene i 2008, en økning på nesten 1 prosent fra 2007. Det ble utført nesten 3,9 millioner polikliniske konsultasjoner, noe som er 3,9 prosent mer enn i året før. I tillegg ble det utført omtrent 551 000 dagbehandlinger.

Somatiske sykehus, 2000-2008. Nøkkeltall
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Senger1 13 944       13 945       14 161       14 208       14 228       13 995       13 868       13 553       12 980
Utskrivninger2  694 703  724 635  741 581  783 529  796 493  809 970  824 441  811 213  819 184
Liggedager i 1 000 4 164 4 205 4 203 4 205 4 128 4 139 4 146 4 024 3 905
Polikliniske konsultasjoner i 1 0003 3 591 3 582 3 080 3 315 3 362 3 451 3 545 3 730 3 875
Dagbehandlinger i 1 0004 . .  358  419  459  505  544  568  551
årsverk5 i alt 58 522 59 406 61 239 63 155 63 498 64 186 65 140 65 382 62 858
årsverk5 for leger 7 073 7 242 7 291 7 592 7 922 8 199 8 412 8 640 8 912
årsverk5 for sykepleiere og jordmødre 22 343 22 518 23 451 24 157 24 543 24 515 25 251 25 560 25 136
årsverk5 for hjelpepleiere 5 216 5 075 5 097 5 115 4 819 4 629 4 567 4 261 4 230
1  Senger for døgnbehandling.
2  Jfr. døgnopphold i pasientstatistikken.
3  Data fra Norsk Pasientregister (NPR) er hovedkilde. I tillegg har SSB innhentet opplysninger om polikliniske konsultasjoner ved private sykehus for 2002 og 2003, heholdsvis 34 679 og 93 127 konsultasjoner.
4  Dagbehandlinger var før 2002 inkludert i polikliniske konsultasjoner.
5  Fra og med 2008 er antall årsverk hentet fra administrative registre. Tidligere er årsverksdata innhentet via skjema.

Les mer: Spesialisthelsetjenesten , 2008.

Les også: Pasientstatistikk , 2008.

Tabeller: