Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

7   Antall liggedøgn/oppholdsdøgn, etter institusjonstype. 1990-2001
Institusjonstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001
Somatiske institusjoner i alt 4 863 053   4 687 410   4 579 013   4 571 097   4 466 690   4 473 913   4 485 373   4 445 837   4 432 449   4 423 915   4 873 779   5 001 316
Somatiske sykehus 4 507 876 4 352 496 4 283 055 4 295 571 4 233 729 4 240 517 4 259 117 4 260 287 4 256 080 4 265 391 4 154 650 4 193 243
Regionsykehus 1 108 607 1 084 791 1 091 392 1 103 173 1 117 533 1 167 627 1 158 236 1 168 186 1 151 834 1 163 165 1 122 838 1 130 360
Fylkessykehus 1 1 403 718 1 416 324 1 403 813 1 414 629 1 386 240 1 455 989 1 431 280 1 480 545 1 559 846 1 573 907 1 507 271 1 542 336
Fylkessykehus 2 1 649 887 1 529 820 1 477 005 1 451 225 1 409 512 1 330 454 1 378 919 1 321 627 1 260 576 1 234 112 1 216 124 1 209 580
Spesialsykehus  345 664  321 561  310 845  326 544  320 444  286 447  290 682  289 929  283 824  294 207  308 417  310 967
Somatiske spesialsykehjem  232 154  221 845  201 799  154 655  142 449  130 453  122 059 97 900 91 495 86 991 80 673 44 204
(Re)habilitering/opptrening 53 175 50 517 31 360 59 862 36 251 60 997 62 767 56 911 56 819 42 017  596 415  726 679
Sykestuer/fødestuer 69 848 62 552 62 799 61 009 54 261 41 946 41 430 30 739 28 055 29 516 41 768 36 296
1  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.

Standardtegn i tabeller