Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

6   Antall utskrivninger, etter institusjonstype. 1990-2001
Institusjonstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001 2001
Somatiske institusjoner i alt  623 473    615 613    620 001    636 786    632 885    647 850    661 734    672 291    691 455    705 660    725 924    759 128
Somatiske sykehus  612 724  605 552  610 611  627 032  623 773  638 557  651 710  662 882  682 498  696 889  691 974  721 458
Regionsykehus  151 254  149 225  152 429  156 949  155 664  165 524  166 274  169 390  173 371  179 410  174 409  180 320
Fylkessykehus 1  207 181  211 113  212 751  219 009  220 499  235 378  233 300  246 836  265 818  270 228  264 802  282 732
Fylkessykehus 2  227 338  219 249  219 603  221 872  220 191  214 469  227 287  222 109  216 797  219 369  221 989  224 370
Spesialsykehus 26 951 25 965 25 828 29 202 27 419 23 186 24 849 24 547 26 512 27 882 30 774 34 036
Somatiske spesialsykehjem 1 962 2 009 1 905 1 143 1 057  889  920 1 008 1 005 1 020  993  883
(Re)habilitering/opptrening 1 948 1 885 1 308 2 363 1 751 2 673 2 864 2 568 2 412 2 159 27 006 31 826
Sykestuer/fødestuer 6 839 6 167 6 177 6 248 6 304 5 731 6 240 5 833 5 540 5 592 5 850 4 678
Andre somatiske institusjoner - - - - - - - - - -  101  283
1  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken

Standardtegn i tabeller