Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

5   Antall polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus, etter fylke. 1990-2001
  1990 1991 1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hele landet 2 547 089    2 699 958   2 755 147   2 887 078   2 916 141   3 033 386   3 160 892   3 171 746   3 314 310   3 418 638   3 591 071   3 503 786
Østfold  166 396  168 576  174 494  174 949  171 340  171 451  170 218  154 704  154 979  158 412  156 421  149 893
Akershus  121 438  141 704  157 365  183 784  187 111  193 447  197 578  204 902  209 087  223 400  228 141  232 379
Oslo  344 709  345 898  345 774  304 594  318 861  337 730  464 434  472 392  494 109  519 494  544 700  396 292
Hedmark  111 351  117 426  128 767  135 988  143 996  145 645  144 743  146 180  149 082  148 396  150 165  157 410
Oppland 65 620 88 401 92 437 95 705  100 354 95 435 90 451 91 372 94 685  100 698  107 553  110 817
Buskerud  100 554  116 490  117 619  123 533  122 476  117 708  115 894  118 760  126 413  145 080  158 939  170 982
Vestfold  101 065  108 462  117 154  116 146  114 824  117 440  114 618  116 309  121 476  128 328  135 707  142 674
Telemark 82 079 90 869 95 187  103 116  104 538  104 216  104 151 95 919 99 648  113 011  118 427  119 798
Aust-Agder 49 032 49 527 52 250 59 014 57 090 62 387 57 887 60 179 67 657 70 448 72 207 74 426
Vest-Agder 68 703 77 035 83 173 84 858 87 447 89 485 91 208 93 759 93 276 89 363 95 489  100 308
Rogaland  193 512  216 152  210 031  215 256  193 903  201 439  198 584  201 095  215 281  220 463  230 709  243 241
Hordaland  203 820  206 217  224 294  241 540  246 714  257 616  278 286  286 891  292 909  296 689  310 261  312 051
Sogn og Fjordane 71 339 79 640 78 826 81 617 79 842 81 329 85 545 81 637 83 176 84 132 83 080 94 624
Møre og Romsdal  161 981  166 110  166 577  169 468  167 717  163 628  167 138  166 009  176 745  175 338  191 841  195 564
Sør-Trøndelag  243 825  246 697  191 922  240 621  241 758  248 940  247 338  246 417  262 157  263 403  283 462  273 409
Nord-Trøndelag 84 116 87 492 91 640 96 324  103 114  108 242  110 336  119 516  126 628  130 754  139 336  110 299
Nordland  120 160  122 446  127 641  129 872  138 944  138 587  139 570  139 938  147 529  146 658  157 958  163 780
Troms  115 104  117 362  126 479  137 823  140 262  153 294  152 316  146 680  163 185  164 729  180 872  193 697
Finnmark 24 307 21 951 26 237 32 716 30 673 32 534 37 373 37 737 39 495 37 817 41 850 45 497
Staten  117 978  131 503  147 280  160 154  165 177  169 874  145 142  141 350  147 174  155 150  150 103  166 730
Private . . . . . 42 959 48 082 50 000 49 619 46 875 53 850 49 915
1  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.

Standardtegn i tabeller