Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

4   Antall heldøgnsplasser ved somatiske sykehus, etter fylke. 1990-2001
  1990 1991 1992 1993 1994 19951 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hele landet 16 040 15 318 15 051 14 723 14 415 14 534 14 396 14 377 14 346 14 166 13 944 13 920
Østfold  808  792  792  667  674  686  651  630  649  646  646  566
Akershus  825  722  721  721  704  767  764  786  832  782  800  850
Oslo 2 011 1 871 1 843 1 791 1 731 1 841 1 914 1 828 1 790 1 677 1 529 1 560
Hedmark  652  628  619  564  549  515  517  519  511  490  493  484
Oppland  662  653  644  639  592  601  595  591  584  572  571  562
Buskerud  708  655  644  617  600  608  603  615  620  613  602  623
Vestfold  630  625  589  593  570  556  534  532  550  545  506  442
Telemark  523  497  496  500  531  513  509  521  516  504  516  522
Aust-Agder  288  270  259  258  257  260  268  268  268  268  257  257
Vest-Agder  652  610  576  536  503  491  485  489  481  481  487  468
Rogaland  949  960  997 1 024 1 016 1 018  972  966  965  966  968  967
Hordaland 1 645 1 616 1 535 1 537 1 449 1 423 1 407 1 458 1 437 1 413 1 384 1 433
Sogn og Fjordane  383  387  378  389  388  368  366  367  360  357  365  365
Møre og Romsdal  663  649  664  612  616  593  615  624  637  632  655  655
Sør-Trøndelag  850  935  921  988 1 014 1 071 1 068 1 004  959 1 053 1 054  992
Nord-Trøndelag  457  449  397  362  350  327  332  325  338  340  325  314
Nordland  858  816  800  796  739  692  679  738  698  690  668  698
Troms  633  606  639  614  643  644  607  571  641  641  657  621
Finnmark  256  224  215  201  213  212  193  200  200  200  196  196
Staten 1 587 1 353 1 322 1 314 1 276 1 283 1 245 1 274 1 252 1 227 1 197 1 266
Private - - - - - 65 72 71 58 69 68 79
1  Private sykehus som ikke er på offentlige helseplaner er inkludert fra og med 1995.

Standardtegn i tabeller