Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

9   Antall polikliniske konsultasjoner, etter institusjonstype. 1990-2000
Institusjonstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Somatiske institusjoner i alt   2 547 089   2 699 958   2 767 138   3 009 077   3 074 076   3 182 346   3 216 019   3 224 863   3 382 757   3 485 967   3 650 910
Somatiske sykehus 2 547 089 2 699 958 2 755 147 2 887 078 2 916 141 3 033 386 3 160 892 3 171 746 3 314 310 3 418 638 3 583 244
Regionsykehus 712 440 751 080 728 781 830 403 848 197 908 413 1 018 369 1 031 675 1 087 995 1 119 483 1 179 255
Fylkessykehus 1 771 236 902 690 944 551 992 789 971 135 1 075 826 1 078 201 1 064 618 1 173 190 1 230 110 1 265 254
Fylkessykehus 2 990 540 977 152 1 002 972 984 629 1 026 090 950 697 961 375 968 333 944 685 961 621 1 017 651
Spesialsykehus 72 873 69 036 78 843 79 257 70 719 55 491 54 865 57 120 58 821 60 549 67 070
Private sykehus - - - - - 42 959 48 082 50 000 49 619 46 875 54 014
(Re) habilitering/opptrening - - - 1 149 - 1 429 1 643 2 029 2 029 2 248 2 420
Sykestuer/fødestuer - - 11 991 12 484 - - 3 940 3 419 4 193 4 193 4 284
Andre somatiske institusjoner - - - 108 366 157 935 147 531 49 544 47 669 62 225 60 888 60 962

Standardtegn i tabeller