Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

8   Antall liggedøgn/oppholdsdøgn, etter institusjonstype. 1990-2000
Institusjonstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001
Somatiske institusjoner i alt   4 863 053   4 687 410   4 579 013   4 571 097   4 466 690   4 473 913   4 485 373   4 445 837   4 432 449   4 423 915   4 873 779
Somatiske sykehus 4 507 876 4 352 496 4 283 055 4 295 571 4 233 729 4 240 517 4 259 117 4 260 287 4 256 080 4 265 391 4 154 650
Regionsykehus 1 108 607 1 084 791 1 091 392 1 103 173 1 117 533 1 167 627 1 158 236 1 168 186 1 151 834 1 163 165 1 122 838
Fylkessykehus 1 1 403 718 1 416 324 1 403 813 1 414 629 1 386 240 1 455 989 1 431 280 1 480 545 1 559 846 1 573 907 1 507 271
Fylkessykehus 2 1 649 887 1 529 820 1 477 005 1 451 225 1 409 512 1 330 454 1 378 919 1 321 627 1 260 576 1 234 112 1 216 124
Spesialsykehus 345 664 321 561 310 845 326 544 320 444 286 447 290 682 289 681 283 824 294 207 308 417
Somatiske spesialsykehjem 232 154 221 845 201 799 154 655 142 449 130 453 122 059 97 900 91 495 86 991 80 673
(Re)habilitering/opptrening 53 175 50 517 31 360 59 862 36 251 60 997 62 767 56 911 56 819 42 017 596 415
Sykestuer/fødestuer 69 848 62 552 62 799 61 009 54 261 41 946 41 430 30 739 28 055 29 516 41 768
  - - - - - - - - - - 273
1  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.

Standardtegn i tabeller