Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

7   Antall utskrivninger, etter institusjonstype. 1990-2000
Institusjonstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001
Somatiske institusjoner i alt   623 473   615 613   620 001   636 786   632 885   647 850   661 734   672 291   691 455   705 660   725 924
Somatiske sykehus 612 724 605 552 610 611 627 032 623 773 638 557 651 710 662 882 682 498 696 889 691 974
Regionsykehus 151 254 149 225 152 429 156 949 155 664 165 524 166 274 169 390 173 371 179 410 174 409
Fylkessykehus 1 207 181 211 113 212 751 219 009 220 499 235 378 233 300 246 836 265 818 270 228 264 802
Fylkessykehus 2 227 338 219 249 219 603 221 872 220 191 214 469 227 287 222 109 216 797 219 369 221 989
Spesialsykehus 26 951 25 965 25 828 29 202 27 419 23 186 24 849 24 494 26 512 27 882 30 774
Somatiske spesialsykehjem 1 962 2 009 1 905 1 143 1 057 889 920 1 008 1 005 1 020 993
(Re)habilitering/opptrening 1 948 1 885 1 308 2 363 1 751 2 673 2 864 2 568 2 412 2 159 27 006
Sykestuer/fødestuer 6 839 6 167 6 177 6 248 6 304 5 731 6 240 5 833 5 540 5 592 5 850
Andre somatiske institusjoner - - - - - - - - - - 101
1  Fra 2000 er private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner inkludert i statistikken.

Standardtegn i tabeller