Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

5   Antall heldøgnsplasser ved somatiske sykehus, etter avdelingstype. 1990-2000
Avdelingstype 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Antall plasser i alt   16 040   15 318   15 051   14 723   14 415   14 534   14 396   14 377   14 346   14 166   13 944
Kirurgiske avdelinger i alt 8 249 7 822 7 589 7 386 7 178 7 178 7 150 7 041 7 034 7 003 6 724
Generell kirurgi 4 202 3 861 3 735 3 493 3 152 3 164 3 166 3 117 3 020 2 730 2 712
Kjevekirurgi 11 9 8 9 5 5 5 8 6 8 8
Gastroenterologisk kirurgi - - - - 73 86 112 106 134 157 156
Ortopedisk kirurgi 764 749 753 802 809 825 809 844 937 1 049 1 054
Thoraxkirurgi 54 73 75 75 135 134 98 91 90 171 115
Urologi - - - - 35 37 50 42 71 96 82
Plastisk kirurgi 141 115 102 103 110 110 108 93 81 101 94
Annen kirurgisk avdeling 29 31 29 29 97 69 35 47 118 115 138
Øre-, nese-, og halssykdommer 427 383 381 370 334 317 316 317 297 298 294
Øyesykdommer 361 316 286 276 264 261 256 250 216 200 174
Nevrokirurgi 110 136 147 148 148 145 173 167 154 156 133
Felles avdeling for føde og gynekologi 225 297 259 318 204 164 165 257 246 316 372
Gynekologi 643 629 544 484 484 473 444 438 460 424 379
Fødeavdeling 1 170 1 072 1 123 1 058 1 116 1 134 1 167 1 040 994 973 891
Andre avdelinger med operative inngrep - - 24 24 38 25 24 23 19 24 34
Blandet medisinsk/kirurgisk avdeling 112 151 123 197 174 229 222 201 191 185 88
Medisinske avdelinger i alt 7 281 6 987 6 984 6 833 6 657 6 724 6 622 6 652 6 681 6 608 6 636
Generell indremedisin 4 216 3 961 3 951 3 852 3 551 3 619 3 489 3 444 3 505 3 304 3 279
Infeksjonssykdommer 21 21 - - 53 56 40 53 40 59 134
Lungesykdommer og allergi 265 207 137 137 149 216 245 282 269 288 286
Blodsykdommer - - - 52 28 30 22 16 16 42 36
Nyresykdommer - - - - 25 26 32 35 35 35 35
Fordøyelsessykdommer - - - - 38 41 50 50 48 74 64
Onkologi 514 511 513 522 565 556 590 579 536 564 568
Hjertesykdommer - - 84 84 137 142 165 175 196 232 228
Andre medisinske avdelinger 107 96 101 95 101 95 - - - 24 34
Geriatri 229 243 250 208 197 135 150 180 184 188 182
Hudsykdommer 100 98 94 92 87 92 92 96 78 82 81
Nevrologi 461 437 426 411 402 401 462 494 515 523 515
Pediatri 836 873 882 826 778 788 770 748 769 737 757
Revmatologi 532 540 546 554 546 527 515 500 490 456 437
Andre avdelinger i alt 510 509 478 504 580 632 624 684 631 625 584
Rehabilitering/opptrening 176 179 154 150 222 184 177 228 169 193 136
Fysikalsk medisin 264 270 269 255 265 304 304 307 318 337 349
Sosialmedisin 70 60 55 49 49 57 57 62 54 - -
Andre ikke-akutte avdelinger - - - 50 44 87 86 87 90 95 99

Standardtegn i tabeller