Statistisk sentralbyrå


Spesialisthelsetjenesten, somatikk

3   Antall beregnede årsverk1 ved somatiske sykehus, etter personellgruppe og fylke. 2000
  Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Staten Private
Årsverk i alt   58 522   2 503   3 959   8 493   1 851   1 948   2 083   2 037   1 743   1 030   1 656   3 561   5 870   1 213   2 592   4 422   1 390   2 603   3 143   787   5 254   383
Leger 7 073 288 483 1 062 233 242 243 246 205 123 201 455 710 127 317 535 136 308 358 82 667 51
Sykepleiere 21 188 937 1 393 2 925 732 681 743 778 656 371 616 1 386 1 957 439 1 030 1 742 569 914 1 061 314 1 785 157
Vernepleiere 29 0 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 1 3 0
Hjelpepleiere 5 216 242 456 578 174 211 258 175 233 89 148 347 508 137 201 382 123 299 273 66 315 2
Annet personell i pasientrettet arbeid 772 0 12 148 28 16 25 8 24 3 13 13 96 25 125 43 12 116 3 24 40 0
Jordmødre 1 155 46 84 193 39 32 65 37 26 19 35 88 128 30 69 62 34 57 52 20 39 0
Fysioterapeuter 961 32 65 171 30 32 33 45 41 15 35 43 99 14 46 56 18 39 47 12 84 4
Bioingeniører 3 084 128 201 506 85 106 99 117 83 47 110 186 315 53 140 243 50 146 200 30 226 14
Radiografer 1 281 60 68 193 43 43 42 45 44 20 31 105 147 23 38 49 13 48 82 16 167 7
Ergoterapeuter 289 4 16 72 9 9 4 13 6 5 12 8 22 8 12 20 4 10 23 4 29 0
Sosionomer 175 2 22 41 2 4 5 4 6 4 4 5 20 1 6 12 0 10 13 1 16 0
Psykologer 128 4 9 42 0 0 0 3 0 2 2 1 8 1 9 8 0 5 10 0 24 0
Annet personell 17 170 760 1 130 2 560 475 568 566 569 418 334 450 924 1 859 356 601 1 270 431 647 1 020 219 1 861 148
1  Årsverk er antall heltidsansatte pluss deltidsansatte (omregnet til heltid) ved utgangen av året. Årsverk for de enkelte personellgruppene summerer seg ikke alltid opp til totalt antall årsverk på grunn av avrundinger.

Standardtegn i tabeller