Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjeneste

6 Gjennomførte oppdrag i luftambulansen, etter type og helseregion. 2008
Helseregion Totalt antall gjennomførte oppdrag Primæroppdrag1 Sekundæroppdrag2 Annet3
Hele landet 17 791 7 847 5 617 4 327
Helseregion Sør-Øst4 4 906 2 321 1 218 1 367
Helseregion Vest 2 445 1 655  527  263
Helseregion Midt-Norge 3 065 1 148 1 057  860
Helseregion Nord 7 375 2 723 2 815 1 837
1  Primæroppdrag: Direkte til pasienten.
2  Sekundæroppdag: Mellom helseinstitusjoner.
3  Annet: Avviket mellom gjennomførte oppdrag og primæroppdrag/sekundæroppdrag.
4  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF
Kilde: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS 2008.

Standardtegn i tabeller