19327_not-searchable
/helse/statistikker/speshelseamb/aar
19327
Færre oppdrag og færre beredskapstimar
statistikk
2009-06-18T10:00:00.000Z
Helse
no
speshelseamb, Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjenestenHelsetjenester, Helse
true

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjenesten2008

Innhald