Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjeneste

4 Årsverk i ambulansetjenesten, biler og båter, etter utdanningskategori og helseregion. 2008
Helseregion Totalt Sykepleiere Ambulansepersonell med fagbrev Ambulansepersonell med kompetanse Annet personell
Hele landet 3 314  210 2 241  647  216
Helseregion Sør-Øst1 1 344  105  976  128  136
Helseregion Vest  614 42  429  130 13
Helseregion Midt-Norge  624 30  471  109 14
Helseregion Nord  732 33  366  279 54
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller