Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten, ambulansetjeneste

3 Antall oppdrag per 1 000 innbyggere, etter helseregion. 2000-2008
Helseregion 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Hele landet 93 97  101  102  104  107  113  116  112
Helseregion Sør-Øst 1 86 90 95 95 98  100  108  110  112
Helseregion Vest 97 98 96  101  102  105  108  114 87
Helseregion Midt-Norge 86 88 99  100  101  100  107  109  111
Helseregion Nord  120  129  132  136  141  150  152  161  163
1  Fra og med 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør-Øst RHF.

Standardtegn i tabeller